Spring til indhold

Danmark kæmper for kvinder og pigers rettigheder i den vestafrikanske Sahel-region

Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, POV den 8. marts 2019

Hvordan mon Danmark ville se ud, hvis en kvinde i gennemsnit fik knap seks børn? Hvis hver tredje pige ikke kom i skole? Og hvis størstedelen af vores teenage-døtre blev gift, før de fyldte atten?

I dag er det heldigvis så langt fra vores virkelighed, at det næsten ikke er til at forestille sig. Men i den Vestafrikanske Sahel-region – hvis hjerte er G5-landene Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad – er det den barske virkelighed. Derfor markerer jeg i år kvindernes internationale kampdag i Sahel.

De triste statistikker har konsekvenser. Først og fremmest for de hundredtusindvis af skæbner, der gemmer sig bag tallene, og som bliver frarøvet deres grundlæggende ret til uddannelse og til at bestemme over deres egen krop.

For det andet har det konsekvenser for udviklingen i de samfund som pigerne og kvinderne er en del af. For det giver sig selv, at når piger kun får lidt eller slet ingen uddannelse, så er det svært at bidrage til udvikling i lokalsamfundet. Det samme gælder, når piger bliver gift og bliver mødre, mens de selv er børn.

Verdensbankens Human Capital Index viser da også, at produktivitetsniveauet for en pige født i Niger i dag, når hun bliver voksen, kun vil være knap en tredjedel af, hvad det ville have været, hvis hun havde haft fuld adgang til uddannelse og sundhedsydelser.

For det tredje har den manglende ligestilling i regionen konsekvenser for os her i Europa. For hvis den nuværende vækst i befolkningen fortsætter, vil den i dag ca. 80 millioner talstærke befolkning i G5-landene vokse til knap 250 millioner inden 2060.

I en region, der ligger i bunden af FN’s udviklingsindeks, og som i forvejen kæmper med organiseret kriminalitet, islamistiske terrorgrupper, klimaforandringer og stor fattigdom, medfører så kraftig en befolkningstilvækst en klar risiko for mere ustabilitet og øgede irregulære migrationsstrømme mod vores del af verden.

Af alle de grunde arbejder Danmark hele året for, at kvinder og piger i Sahel får adgang til uddannelse, seksualundervisning, sundhedsydelser og prævention. Det har været mit hjerteblod, siden jeg første gang blev udviklingsminister.

Den gode nyhed er, at vi ved, at det er netop det, der skal til for at få befolkningstilvæksten i en region som Sahel ned på et bæredygtigt niveau. Eksempelvis vil en pige, der modtager syv års skolegang i gennemsnit gifte sig fire år senere, udskyde sin første graviditet lige så længe og få ca. to børn mindre.

I dag, på kvindernes internationale kampdag, er jeg stolt over at kunne konstatere, at Danmark sammen med vores partnere har gjort – og stadig gør – en forskel for kvinder og piger i Sahel-regionen.

Alene sidste år har dansk støtte til UNICEF for eksempel sikret uddannelse til 100.000 børn berørt af skolelukninger i Mali. Og året forinden støttede Danmarks bidrag til samme organisation adgang til uddannelse for næsten 180.000 børn i Burkina Faso og sikrede over 26.000 børn i krisesituationer adgang til basal undervisning i Niger.

Samtidig har dansk støtte over de sidste fire år været med til at sikre, at over 130.000 sårbare nigerske piger har modtaget undervisning i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder adgang til familieplanlægning.

Over de sidste par dage, har jeg haft mulighed for at opleve nogle af de gode resultater på helt tæt hold. Jeg har besøgt skoler, hvor piger får kvalitetsuddannelse og seksualundervisning. Jeg har mødt en kvinde, der har startet en lille virksomhed, der producerer vaskbare hygiejnebind, så piger ikke skal være forhindret i at gå i skole, fordi de ikke har råd til engangsbind. Og jeg har mødt de entusiastiske og innovative unge bag et nyt website, der gør det muligt for unge at få seksualoplysning uden at skulle involvere forældre og lærere. Alt sammen med støtte og startkapital fra Danmark.

Det er den slags eksempler, der giver grund til optimisme. Og kigger vi lidt tilbage på udviklingen i regionen over tid, er der da også noget at glæde sig over: Omkring årtusindskiftet kom kun ca. 29 pct. af pigerne i skole i Danmarks tre prioritetslande i Sahel, Niger, Burkina Faso og Mali. I dag er det ca. 67 pct.

Det begynder langsomt at afspejle sig i fertilitetsraten for de tre lande, som siden år 2000 er faldet fra 7 til 6,2 børn per kvinde. Det er godt. Men ikke godt nok. Derfor skal vi blive ved med at kæmpe for pigerne og kvinderne i Sahel. For deres skyld og for vores.