Spring til indhold

Dansk-amerikansk parløb om kvinder som entreprenører

Indlæg af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, Børsen den 12. oktober 2017

Verdensbanken afholder den 11.-15. oktober sit årsmøde i Washington. Under årsmødet lanceres det såkaldte ”Women Entrepreneurs Finance Initiative” – eller We-Fi – som er en ny fond for kvindelige entreprenører. Danmark og USA er blandt medstifterne af We-Fi, og jeg selv vil sammen med bl.a. Ivanka Trump være med i lanceringen.

We-Fi har en ambitiøs målsætning om at fjerne barrierer for kvindelig entreprenørskab i udviklingslande. Det er en vigtig målsætning. For sandheden er desværre, at små og mellemstore virksomheder ledet eller ejet af kvinder i udviklingslandene ikke får lov at konkurrere på lige vilkår. Små- og mellemstore virksomheder (SMV) ejet eller ledet af kvinder har ofte mangel på adgang til kapital, netværk og viden, ligesom der kan være juridiske og lovgivningsmæssige barrierer i forhold til ejerskab og forretningsudvikling. For eksempel er 70 pct. af kvindeejede SMVer i udviklingslande enten afskåret fra ydelser fra finansielle institutioner eller ude af stand til at opnå finansiering på lige vilkår med mandsejede virksomheder. We-Fi fonden vil sætte markant internationalt fokus på kvinders bidrag til vækst og beskæftigelse. Med We-Fi sættes ind med kapital, netværk, viden og juridisk hjælp til kvinder i udviklingslandene.

Jeg er glad for samarbejdet med Trump-administrationen om We-Fi. Vi er helt på linje i spørgsmålet om kvindelig entreprenørskab. Men samtidig er det ingen hemmelighed, at USA's holdning til andre aspekter af ligestillingsdagsordenen er signifikant forandret inden for det seneste år. Det ændrer imidlertid ikke ved, at Danmark står urokkeligt fast på alle aspekter af ligestilling, inklusiv kvinders ret til at bestemme over egen krop. Det vil vi blive ved med – også i We-Fi-sammenhæng. Jeg ser derfor frem til muligheden for at drøfte kvinder og ligestilling med Ivanka Trump.

Hvis ikke vi får kvinderne med, når vi aldrig de globale udviklingsmål. Til gengæld peger studier på, at verdens BNP vil kunne øges med 25 % i 2025, hvis der opnås fuld ligestilling på arbejdsmarkedet. Når kvinder får økonomiske muligheder, vinder både kvinderne, deres familier og det samfund, de lever i. De er mere tilbøjelige til at investere i deres børns skolegang og ernæring, og unge kvinder, der bliver aktive på arbejdsmarkedet, har tendens til at få senere og færre børn. Samtidig giver den økonomiske empowerment dem rygstød til kræve deres rettigheder anerkendt og imødekommet - inklusive kvindens ret til at bestemme over egen krop.

Danmark støtter We-Fi med 69 mio. kr. Det er i sig selv et markant finansielt bidrag. Men det er også vigtigt, at vi gennem arbejdet i We-Fi kan dele vores erfaringer på ligestillings- og udviklingsområdet med de andre medstiftere. Lande som Kina, Rusland og Saudi-Arabien deltager, og initiativet er for mig en kærkommen lejlighed til at tale kvinders rettigheder også med disse lande.

Tilsammen har We-Fi’s 14 medstiftere bidraget med imponerende 335 millioner dollars til fonden. Disse midler skal fungere som løftestang for yderligere privat investering – målet er at nå mindst 1 mia. dollars. Vi får derved den private sektor i spil på en ny og innovativ måde.

Det er vigtigt, at Danmark under årsmødet i Washington er med til at sætte positive aftryk. Med We-Fi tager vi et nyt skridt. Det skylder vi verdens kvinder og piger.