Spring til indhold

Global ligestilling betaler sig

Debatindlæg af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, Børsen den 26. januar 2018

Verdens kvinder må væbne sig med tålmodighed. For med den hast, eller måske med den langsommelighed, ligestillingen har i dag, vil der gå 100 år, før vi når i mål globalt. 

 

Derfor glæder det mig, at World Economic Forum i Davos i denne uge har forsøgt at sætte mere fart på processen ved at give syv kvinder en fremtrædende rolle som formænd ved mødet, der samler verdens politiske og økonomiske, primært mandlige, elite. 

 

Hvis alle verdens kvinder fik de samme rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet som mænd, ville verdens økonomiske værditilvækst kunne forøges med anslået 25 % (McKinsey). 

En af de syv kvinder, der i år sætter sig i spidsen i Davos, er indiske Chetna Sinha. Hun har arbejdet for at styrke kvindelige entreprenører, så de gennem at drive forretning kan styrke sig selv og deres samfund.

Fuld ligestilling er nemlig i sig selv en god business-case. Når piger og kvinder får adgang til uddannelse, sundhed og kommer ud på arbejdsmarkedet, bliver de ofte gift senere, får færre og sundere børn, og bliver aktive samfundsborgere. 

 

Kvindelige entreprenører i mange udviklingslande har væsentligt sværere ved at få adgang til kapital, netværk, viden og juridisk hjælp end mandlige entreprenører. Derfor har vi fra dansk side valgt at være med til at sikre kapital og rådgivning, så man kan fjerne barriererne for, at kvinder kan blive fuldgyldige medlemmer af erhvervslivet. 

Danmark har bidraget med 69 mio. kr. til initiativet WE-FI (Women Entrepreneurship Finance Facility), der blev lanceret sidste år under G20 topmødet i Hamburg - og forventes at kunne generere op til 6,5 mia. kr. i offentlige og private midler.  

Derudover bidrager vi til African Guarantee Fund, hvor 40% af midlerne går til kvinde-ejede virksomheder. Under Det Dansk- Arabiske Partnerskabsprogram har vi fokus på unge kvinders muligheder for at gøre sig gældende i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet. 

 

Og hvem ved – måske bliver det netop nogle af de piger, vi lige nu hjælper i udviklingslandene, der også engang i fremtiden kan sætte sig i spidsen i Davos.