Spring til indhold

Hvad kan vi bruge Verdensbanken til?

Kronik af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, Jysk Fynske Medier, Nordjyske Medier og Sjællandske Medier den 21. april 2018

Brexit. Trump. Handelskrig. Skepsis over for demokrati og frihedsrettigheder. Når man læser aviser i dag, kan man godt se, at det internationale samarbejde er udfordret. Også nogle af vore allernærmeste venner og allierede stiller spørgsmålstegn ved, om deres og vores fælles interesser varetages bedst gennem fælles spilleregler og samarbejde i de internationale organisationer. Det er ikke godt for små, demokratiske lande som Danmark med en åben økonomi.
 
Fra regeringens side arbejder vi målrettet på, at vi gennem internationale institutioner får skabt resultater. Det gælder også samarbejdet i Verdensbanken, som spiller en helt afgørende rolle for at hjælpe verdens fattigste i udviklingslandene.
 
Jobskabelse, adgang til sundhed og uddannelse skaber rammerne for et bedre liv i en række mellem- og lavindkomstlande. På den måde adresseres de grundlæggende årsager til irregulær migration og rammerne for et værdigt og sundt liv skabes, der hvor man er vokset op har sin familie. Så man ikke er nødsaget til at kaste sig ud på en farefuld færd med håb om et bedre liv andet sted.
 
Jeg deltager på vegne af den danske regering i denne uge i Verdensbankens forårsmøder. Møderne finder sted i Washington D.C. og samler regeringsrepræsentanter fra hele verden.
Under mødet har en aftale været til forhandling, som vil betyde et massivt løft til en række udviklingslande.
 
Den gode nyhed er, at alle landene i Verdensbanken nu er enedes om en aftale, der skal tilføje banken ny kapital. Helt konkret skal aftalen styrke Verdensbankens evne til at hjælpe lande til vækst, jobskabelse og udvikling, ikke mindst for kvinder. Med en indsprøjtning på i alt 13 mia. dollars vil Verdensbanken og dens organisation for privatsektorudvikling samlet give et massivt løft til en lang række lande i Afrika, Sydamerika og Asien. Oven i købet kan Verdensbanken geare midlerne – det vil sige rejse yderligere midler for den indbetalte kapital. Verdensbanken har gearet den hidtil indbetalte kapital ca. 20 gange. 
 
Aftalen, er en vigtig milepæl i en tid, hvor globale internationale samarbejde er udfordret. For den viser, at det internationale samarbejde er muligt, når det handler om at løfte levestandarderne for verdens fattigste og dermed også forebygge konflikt og ustabilitet og mindske irregulær migration mod bl.a. Europa.
 
At det lykkedes er en sejr for det internationale samarbejde. Og det er absolut nødvendigt at finde internationale løsninger på fælles globale udfordringer som klima og irregulær migration. Verden har brug for de internationale institutioner.