Spring til indhold

Ulla Tørnæs: Plastic not so fantastic

Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, POV den 26. september 2018 

På mine rejser i udviklingslandene har jeg på første hånd set, hvilket problem plastik er. Jeg har set by- og landområder, hvor det flyder med plastik overalt. Og selvom det foregår langt væk fra os, så påvirker det os alle.

Siden 1950 er brugen af plastik ca. 200-doblet. Hvert år ender omkring 8-10 millioner tons plastikaffald i havene. Det svarer til at køre en propfyldt skraldevogn i havet hvert minut. Ifølge World Economic Forum vil der i 2050 formentlig være mere plastik end fisk i havene, hvis man måler på vægt.

Men hvorfor er plastik i havene et så stort problem?

For det første så er det skadeligt for dyrelivet i havet. Det så vi et tragisk eksempel på hos vores naboer, da en hval forvildede sig tæt ind til det vestlige Norge ved Bergen. På trods af de lokales forsøg på at få den ud på dybt vand, vendte den tilbage.

Man troede, at hvalen var blevet skør og aflivede den. Obduktionen gav dog en forklaring på hvalens adfærd: Den havde 30 plastikposer i mavesækken, og de havde forvoldt forstoppelse i hvalens fordøjelsessystem.

Det kan også ske, at fisk, som vi i Danmark nyder at have på middagsbordet, risikerer at få plastik indenbords. Og dermed finder mikroplastik vej direkte ind i fødekæden.

Der er tale om kæmpe mængder af plastik, som forurener miljøet og skader dyrelivet. Mange har hørt om såkaldte ”plastik-øer” af affald, der flyder rundt i verdenshavene. Reelt set er der snarere tale om enorme ”supper” af nedbrudt plastik – samlet set på størrelse med et kontinent.

Vi står altså over for et stort problem, hvis udledningen fortsætter på samme måde. Den danske regering vil tage ansvar og være i front, når det gælder løsninger af globale udfordringer med plastikaffald i verdenshavene og er derfor på vej med en national plastikhandlingsplan.

Men hvis indsatsen rigtig skal batte, må vi gøre noget ved den store udledning internationalt. De største udledere er i Asien – med lande som Kina, Indonesien, Filippinerne og Vietnam i spidsen. Langt det meste plastikaffald ender i havet via floder. Derfor skal der arbejdes med blandt andet affaldssystemer, industriproduktion og kloakering i disse lande, hvis vi skal problemet til livs.

Derfor går Danmark nu sammen med Verdensbanken og en række lande om at starte en international, styrket indsats mod plastikaffald. Konkret ønsker regeringen at bidrage med 20 mio. kr. til det fælles arbejde. Derudover har regeringen specifikt støttet bekæmpelse af plastikaffald i Indonesien samt Kenya – hvor man i øvrigt har indført forbud mod plastikposer.

Regeringen planlægger ligeledes at støtte Den Globale Miljøfacilitet med hele 450 mio. kr. – de vil bl.a. kunne gå til bekæmpelse af plastikaffald. Endelig samarbejder Danida med danske virksomheder, der har spidskompetencer inden for affaldshåndtering.

Udviklingsbistanden kan nemlig ikke alene løse problemet med plastik i havene. Men den kan skubbe det internationale samarbejde i den rigtige retning. Her gør Danmark en forskel.