Spring til indhold

Debatindlæg: Uddannelse er vejen til ligestilling - også i Burkina Faso

Debatindlæg af Ulla  Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, og Alice Albright, lederen af Global Partnership for Education, Altinget den 23. april 2019

I år fejrede vi Kvindernes Internationale Kampdag i Østafrika, nærmere bestemt Burkina Fasos hovedstad Ouagadougou, hvor vi sammen var rejst til for at besøge skoler støttet af Global Partnership for Education (GPE).

Vi mødte studerende, lærere og regeringspartnere for at diskutere de udfordringer, som landet og dets uddannelsessystem står over for, blandt andet den fortsatte trussel om terrorisme og en voksende flygtningekrise. 

Unge kvinder med drømme
Et af de øjeblikke, der berørte os mest, var mødet med tre gymnasieelever, Sakinatu, Nafisa og Morinatu, fra Lycée Nelson Mandela.

Pigerne fortalte os − og Burkina Fasos undervisningsminister, Stanislas Ouaro – om deres mål i livet og om de udfordringer, de står over for.

De fortalte om de farer, de hver eneste dag udsættes for på vej til skole, og om hvordan fattigdom har drevet klassekammerater til at indgå tidlige ægteskaber – og endda tvunget nogle ud i prostitution.

Og de fortalte om, hvordan de har taget afstand fra polygami, selvom det er normen i deres egne familier.

Disse tre unge, kloge kvinder fortalte også om seksualundervisningen i deres skoler, og de løftede sløret for deres drømme om en dag at blive advokater, journalister eller tolke – vel vidende om, at en sådan karriere kræver en god uddannelse.

Store forhindringer for piger i skolesystemet
Verden over går flere end 132 millioner piger ikke i skole. Og trods fremskridt i de seneste par årtier er det fortsat 1,5 gange mere sandsynligt for en dreng end en pige at gennemføre grundskolen.

Sammen med GPE arbejder Danmark for, at alle piger skal have adgang til den uddannelse, som både de selv og det omgivende samfund nyder godt af. For at opnå det mål kræves det, at der tages hånd om de barrierer, der afholder pigerne fra at gå i skole.

Det gælder især tidlige ægteskaber, fattigdom, brugen af piger som arbejdskraft, sejlivede fordomme om pigers roller, farlige skoleveje, trusler om seksuel vold, krig og konflikt, mangel på adgang til hygiejne og mangel på kvindelige rollemodeller.

Pigerne på Lycée Nelson Mandela kender alt til disse udfordringer. Og selvom de i dag går i skole, ved de, at fremtiden er usikker af netop disse grunde. Alligevel er de ikke i tvivl om, at fortsat skolegang og uddannelse er nøglen til at skabe en bedre fremtid for dem selv.

Når piger er veluddannede, sunde og trygge, kommer det hele verden til gode. Vi ved, at piger, som har adgang til kvalitetsuddannelse, ofte bliver gift senere, får færre og sundere børn og har bedre forudsætninger for at blive aktive samfundsborgere. Globalt set vil kvinders livsindkomst kunne fordobles fra 15 til 30 milliarder dollars. 

Alle piger har ret til uddannelse – uanset hvor de bor, og hvilken baggrund de har. Fuld ligestilling i uddannelsessystemet er ikke bare det rigtige at gøre – det er også en god investering. For den enkelte kvinde, hendes familie, lokalsamfundet og landets samlede udvikling.

Ligestilling mellem kønnene er kernen
Som en af GPE’s største donorer er Danmark med til at støtte tiltag, der sikrer, at ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder forbliver en central del af fondens arbejde.

Dette omfatter ansættelse af kvalificerede lærere (især kvinder, der er vigtige rollemodeller for piger), adgang til skolegang også i tyndt befolkede samfund, sundhedstilbud, som skal forhindre, at piger ikke kommer i skole, når de har menstruation, samt påvirkning af normerne i lokalsamfund, hvor der mange steder ikke eksisterer en bred accept af pigers ret til uddannelse.

Sidst, men ikke mindst, er der behov for at sikre, at pigerne ikke udsættes for fare på vej til og fra skole.

Et stærkere uddannelsessystem
Som nummer 183 ud af i alt 189 lande på FN’s Udviklingsindeks er der ikke noget at sige til, at Burkina Faso står over for massive udfordringer i uddannelsessystemet.

Sikkerhedssituationen i den nordlige og østlige del af landet er ekstremt skrøbelig, og lærere er i stigende grad ofre for personlige og til tider dødelige angreb fra militante ekstremister.

I disse situationer er børn – helt naturligt − bange for at gå i skole – og også her er pigerne de mest sårbare. Som følge af de voldelige angreb er 1.000 skoler blevet lukket, og 120.000 børn er blevet forhindret i at modtage undervisning.

Desuden har usikkerhed i regionen betydet, at Burkina Faso huser 25.000 flygtninge, der også har behov for skolegang. 

Sammen med vores partnere, der kæmper for uddannelse til alle, vil GPE og den danske regering fortsætte arbejdet med at sikre, at endnu flere børn får adgang til skolegang og læring i Burkina Faso.

Sakinatu, Nafisa, Morinatu og mange andre drenge og piger i Burkina Faso gør, hvad de kan for at sikre sig deres ret til at lære. Den danske regering og GPE vil – og skal – gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem.