Spring til indhold

Unge i Europa og Afrika skal høres og inddrages meningsfuldt

Kronik af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde, Jysk Fynske Medier den 30. november 2017

Unge er temaet for topmødet mellem EU og de afrikanske lande i Elfenbenskysten i disse dage. Det er vigtigt, for unge er den vigtigste ressource vi har - både i Europa og i Afrika. Deres stemme skal høres højt og tydeligt, og de skal være med til at forme morgendagens verden med gode idéer og visioner. Unge er afgørende forandringsagenter. Den danske regering ønsker derfor, at verdens udvikling skal skabes med og af unge, ikke alene for unge. 

På topmødet vil stats- og regeringschefer fra EU og de afrikanske lande mødes for at drøfte deres strategiske partnerskab under teamet ’investeringer i unge’. Jeg deltager i topmødet på regeringens vegne. Det er vigtigt og højaktuelt, at vi investerer i unge, fordi verden pt. har den største ungegeneration nogensinde. Der er 1,8 milliarder unge i verden. Mere end tre ud af fire unge lever i udviklingslandene. I mange lande i Afrika udgør unge størstedelen af landets befolkning. For eksempel er ca. 70 procent af Nigers befolkning under 24 år. Tallene taler for sig selv! De enorme ungdomsårgange repræsenterer en unik mulighed og et stort potentiale, men kan også blive en stor udfordring.

Den globale ungdomsarbejdsløshed er tårnhøj og millioner af unge står uden for arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende at skabe rammerne for øget beskæftigelse, støtte entreprenørskab og igennem uddannelse sikre, at unge får de rette kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet. Kun hvis unge kan biddrage til de samfund, de lever i, kan de være med til at skabe en bæredygtig udvikling og en fremtid for dem selv, der hvor de bor. Oplever de unge ikke muligheder hjemme, vil det være naturligt at søge en bedre fremtid i Europa. Seneste tal fra FN viser, at unge mellem 13 og 24 år i 2013 repræsenterede 12 procent af alle verdens migranter. Uddannelse og jobs til Afrikas ungdom er derfor helt afgørende for at få migrationsstrømmen mod Europa under kontrol. Og derfor er det en topprioritet for regeringen.

Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, herunder adgang til prævention og seksualundervisning, er helt afgørende for at kunne udnytte det fulde potentiale. Seksuel og reproduktiv sundhed er ikke alene en fundamental menneskerettighed. Det er også afgørende for unge kvinders mulighed for at gennemføre en uddannelse, at de har mulighed for selv at bestemme om, hvornår og med hvem, de vil have børn. For at sikre at et lands udvikling tager højde for unge behov og ressourcer, skal unge også inddrages meningsfuldt og have medbestemmelse i politiske processer. Det er nogle af de synspunkter, jeg fremfører for både europæiske og afrikanske ledere i denne uge – og jeg vil arbejde hårdt for, at der kommer mere end blot hensigtserklæringer ud af topmødet.

Da jeg var udviklingsminister i 2005-2010, var regeringen allerede opmærksom på udfordringerne med store ungdomsårgange i Afrika. Gennem Afrikakommissionen igangsatte vi initiativer for at fremme jobskabelse for unge. Mit fokus på unge er derfor ikke nyt, og unge er en vigtig politisk prioritet for Danmark og et gennemgående tema i den udviklingspolitiske og humanitære strategi ’Verden 2030’.

Vi har i regeringen igangsat en række konkrete initiativer, som fremmer unges muligheder. Et par eksempler: Danmark lancerede i august en ungepakke med initiativer, der understøtter en helhedsorienteret indsats for unge. Her afsættes bl.a. nye 100 mio. kr. til den Afrikanske Garantifond så unge iværksættere kan optage lån til deres projekter. Samtidig afsættes og 25 mio. kr.  til Afrikabankens ungestrategi, som har til formål at skabe jobs til unge i Afrika.

Danmark har også påtaget sig lederskab på ungedagsorden forud for EU-Afrika topmødet og har bl.a. taget initiativ til et indspil, der samler en række EU lande om syv konkrete bud på, hvordan EU kan fremme politisk og økonomisk inddragelse af unge. Danmark sikrer også, at flere unges stemmer bliver hørt op til topmødet via støtte til gennemførelse af nationale konsultationer for unge i Etiopien, Nigeria, Gambia, Tunesien, Zambia og Kenya.

Initiativerne viser Danmarks ambition. Vi vil gå forrest for at fremme en rettighedsbaseret og helhedsorienteret indsats for unge. En indsats, hvor unge anses som ligeværdige partnere i udviklingssamarbejdet, afgørende forandringsagenter og eksperter i eget liv. Og hvor bedre fremtidsmuligheder for den store ungegeneration i Afrika mindsker behovet for migration. Unge er nøglen til at skabe bæredygtig udvikling, men kun hvis vi giver dem muligheden for at bidrage til forandring. Vi skal som minimum starte med at lytte. For unge kan og vil.