Spring til indhold

Verdens udvikling skal være "big business"

Debatindlæg af minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, og direktør for UNDP's nordiske kontor, Camilla Brückner, Jyllands-Posten den 15. januar 2019

Hvordan får vi flere virksomheder til at udvikle innovative forretningsløsninger, hvor profit går hånd i hånd med verdensmålenes målsætninger om inklusivitet og bæredygtighed?

 

I 2015 blev alle FN's medlemslande enige om 17 mål, der opregner klodens største miljømæssige og sociale udfordringer. I indsatsen for at nå de 17 verdensmål i 2030 spiller den private sektor en helt afgørende rolle. Det anslås, at det vil kræve investeringer i udviklingslandene på op mod 3.3004.500 mia. dollars årligt for at nå i mål. Virksomheder ser i stigende grad verdensmålene som en løftestang for innovation, vækst og konkurrenceevne og som en velkommen mulighed for adgang til nye markeder og for at tiltrække arbejdskraft, ikke mindst unge. Verdensmålene rummer dermed store forretningsmuligheder. Set gennem en udviklingslinse er der ikke noget til hinder for, at en virksomhed tjener penge på en indsats, der skaber udviklingsresultater. Udvikling må godt være god forretning. 

 

Ifølge OECD står den private sektor i verdens udviklingslande i gennemsnit for 90 pct. af alle jobs, 80 pct. af alle kapitalstrømme og 60 pct. af bruttonationalproduktet. Uden mange, mange flere virksomheder og investorer, der driver forretning på en bæredygtig og inkluderende måde, hvor man tager hensyn til miljø og klima og inddrager verdens fattige som f.eks. medarbejdere, aftagere af produkter og services eller underleverandører, opnår vi ikke verdensmålene. 

 

Ved at drive forretning ansvarligt bidrager virksomheder og investorer til indfrielsen af verdensmålene. Men verdensmålene er også lig med forretningsmuligheder for innovative og visionære virksomheder, som er i stand til at levere bæredygtige løsninger. Det anslås, at målene åbner for et marked på ca. 12.000 mia. dollars årligt fra 2030 inden for sektorer som landbrug, fødevarer, energi, byer og sundhed. Samtidig fremmer indfrielse af verdensmålene også en mere stabil verden, hvor det er nemmere for investorer og virksomheder at operere. Virksomheder, der bidrager til at løse verdens udfordringer, har et license to operate. 

 

Danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at gribe de muligheder, verdensmålene rummer. Det skyldes bl.a. en virksomhedskultur præget af innovation, knowhow og fokus på bæredygtighed og en tradition for at samarbejde og indgå partnerskaber. Frem mod 2030 ventes efterspørgslen efter bæredygtige løsninger og produkter - men også konkurrencen - at vokse hastigt på et globalt kommercielt marked. Derfor er det vigtigt, at både små og store virksomheder tager verdensmålene ind i kerneforretningen og arbejder målrettet med at udvikle innovative løsninger og bæredygtige forretningsmodeller. Det gode udgangspunkt må ikke blive en sovepude. Mulighederne i verdensmålene kræver risikovillighed og målrettede indsatser nu. 

 

Hvordan kan vi i partnerskab hjælpe virksomheder til at udvikle ny bæredygtig forretning, der kan inspirere flere virksomheder til at gå samme vej? Hvordan kan vi bruge udviklingssamarbejde som katalysator for samarbejde med den private sektor, så den private sektor kan blive løftestang for global udvikling?

 

En vej er gennem P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals). P4G er en ny global koalition, der er oprettet på dansk initiativ. P4G arbejder for at fremme offentlige-private partnerskaber inden for sektorer som vand, byudvikling, fødevarer, energi og cirkulær økonomi. I 2018 modtog 17 partnerskaber finansiel støtte fra P4G, herunder et partnerskab mellem Grundfos og Dansk Flygtningehjælp, som har fokus på at udvikle bæredygtig vandforsyning til flygtningelejre i Uganda ved brug af solcelledrevne vandsystemer. Et andet eksempel på, hvordan dansk udviklingsbistand anvendes til at engagere den private sektor, er Danida Market Development Partnerships, som støtter markedsdrevne partnerskaber, der skal bidrage til at udvikle markeder og fremme økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Siden 2016 har programmet støttet 20 partnerskaber. Heriblandt et partnerskab i Nigeria mellem Arla, Landbrug & Fødevarer og Care, der har til formål at forbedre mælkeproduktionen hos de lokale mælkebønder og dermed at bidrage til lokal økonomisk udvikling. Vi er glade for at se, at danske små og mellemstore virksomheder i stigende grad begynder at arbejde med verdensmålene. Den danske virksomhed Plastix har i 2018 fået støtte fra Danida Market Development Partnerships til et partnerskab med Verdensnaturfonden med det formål at indsamle og genanvende plastic og fiskenet i Kenya. Plastix er også med i det nye innovationsprogram SDG Accelerator for SMV'er, der er startet af FN's Udviklingsprogram (UNDP) med støtte fra Industriens Fond. Programmet skal hjælpe en række små og mellemstore danske virksomheder med at skabe ny forretning inden for rammerne af verdensmålene. Programmet, som bl.a. udføres i samarbejde med Monitor Deloitte, skal vise, hvordan verdensmålene skaber mulighed for at kombinere god forretning og bidrage til bæredygtig vækst. Kommerciel succes er nemlig også forbundet med et ansvar for bæredygtig udvikling. Og budskabet bliver - som i den klassiske fortælling om forskellen på at hugge sten og at bygge en katedral - kun stærkere, når virksomheden kan vise, hvordan den enkeltes indsats bidrager til indfrielsen af verdens fælles plan, verdensmålene. 

 

I 2018 har 13 deltagende virksomheder i SDG Accelerator-programmet brugt målene som drivkraft for innovation frem mod løsninger, der gavner både bundlinjen og verden omkring os. Eksempelvis har den danske it-virksomhed Bluetown udviklet en løsning, hvor en lokal harddisk kombineres med Bluetowns soldrevne wifitårne, der leverer internetforbindelser til befolkninger i udviklingslande. Den danske fiskefoderproducent Aller Aqua har arbejdet med at udvikle en uddannelsesløsning, der via en app skal hjælpe nigerianske fiskeopdrættere med at effektivisere deres opdræt til gavn for miljø, fødevaresikkerhed og vækst. Virksomheden Ingemann har udviklet ny software, der ud fra lokale jord-, plante- og klimaforhold giver anvisninger om dyrkning af afgrøder til centralamerikanske bønder via sms eller e-mail. På den måde optimeres bøndernes udbytte. Disse løsninger er eksempler på, hvordan danske virksomheder kan finde forretningsmuligheder ved at adressere en række af de globale udfordringer, vi står over for og derved bidrage til en mere bæredygtig udvikling. 

 

Hverken den offentlige sektor eller FN kan udvikle de nødvendige løsninger til indfrielsen af verdensmålene alene. For at nå de ambitiøse mål må ressourcer og kompetencer fra forskellige sektorer bringes i spil. Vi skal udnytte vores respektive styrker til i partnerskaber på tværs af eksisterende sektorer at skabe konkrete løsninger, produkter og ydelser. I så fald vil vi med syvmileskridt kunne skabe fremdrift både i udviklingslandene og globalt i omstillingen til en bæredygtig økonomi til gavn for os alle sammen. 

 

"Det er vigtigt, at både små og store virksomheder tager verdensmålene ind i kerneforretningen og arbejder målrettet med at udvikle innovative løsninger og bæredygtige forretningsmodeller."