Spring til indhold

Kronik: Grøn udenrigspolitik skal sikre vækst

Af udenrigsminister Jeppe Kofod (S)

Børsen, 17. februar 2020

 

KRONIK Ny udenrigspolitisk strategi skal tiltrække bæredygtige investeringer fra udlandet. Det økonomiske diplomati skal være grønt 
Vi skal have sat fart på den grønne omstilling. Det haster. Der skal handles nu.

Derfor har vi har brug for et bæredygtigt nybrud i dansk handelspolitik. Vores eksport- og investeringsfremme skal være grøn.

Jeg tager i dag det første skridt med lanceringen af en ny strategi for tiltrækning af bæredygtige investeringer fra udlandet.

Den nye strategi er en vigtig del af min ambition om at føre en grøn og aktiv udenrigspolitik, der bidrager til at skabe arbejdspladser og udvikling i hele Danmark.

Vi har i regeringen sat nogle meget ambitiøse, men nødvendige 2030-klimamål. Vi arbejder for at bevæge EU i retning af en klimaunion.

Vores nationale ambitioner skal gå hånd i hånd med en aktiv og innovativ tilgang til verden omkring os.

En afgørende rolle
Danmark skal være en grøn stormagt. Og det er særligt her, at udenrigstjenesten kommer til at spille en afgørende rolle.

Vi skal være Danmarks og dansk erhvervslivs forlængede grønne arm, der rækker ud i verden og er med til at tiltrække bæredygtige udenlandske investeringer, så fremtidens grønne løsninger udvikles og anvendes her i Danmark. Løsninger, vi sidenhen kan eksportere.

Bæredygtighed er blevet et centralt konkurrenceparameter. Stadigt flere internationale virksomheder styrker derfor deres grønne profil og går mod at blive klimaneutrale.

Det skubber virksomhederne mod at placere aktiviteter og investere i lande i det grønne førerfelt.

Danmark skal være det åbenlyse sted at lægge sine grønne investeringer.

Vi skal i højere grad tiltrække investeringsprojekter, der bidrager til at løse vores - og de globale - klimaudfordringer, og som bidrager til at opfylde FN's 17 verdensmål. Det gør vi ved at fokusere på tre overordnede ting. For det første vil vi tiltrække teknologiske og videnstunge investeringer inden for områder, hvor Danmark har særlige forudsætninger og potentiale for at tiltrække udenlandske investeringer. Det vil både udvikle de styrkepositioner, vi allerede har, og understøtte konkurrenceevnen.

Danmark skal inspirere
For det andet vil vi synliggøre Danmarks grønne kompetencer - og dem er der mange af - så vi kan tiltrække udenlandske investeringer, der bidrager til at fremme og styrke den grønne omstilling nationalt og globalt.

For det tredje vil vi tiltrække investeringer til hele Danmark, så vi styrker vækst og udvikling på tværs af hele landet.

Vi vil altså tiltrække udenlandske investeringer, der bringer ny teknologi, innovative løsninger og kapital til Danmark, så fremtidens grønne løsninger udvikles og anvendes på dansk jord.

Løsninger som betyder, at Danmark bliver et udstillingsvindue, som resten af verden inspireres af. Og løsninger, vi kan eksportere globalt.

Med den nye strategi vil Invest in Denmark under Udenrigsministeriet styrke markedsføring af grønne investeringsmuligheder i Danmark. Invest in Denmark vil samtidig målrette sin proaktive indsats på danske repræsentationer rundt i verden mod virksomheder, der kan og vil bidrage til den grønne omstilling.

I samspil med kommuner, klynger, universiteter og andre aktører vil vi på den måde styrke job, vækst og grøn omstilling i hele Danmark. En indsats, der allerede har ført til mere end 15.000 job over de seneste 10 år.

Strategien står ikke alene. Vi har tidligere lanceret Forum for fair og bæredygtig handelspolitik, Udenrigsministeriets første bæredygtighedsstrategi, og etableret 15 klimafrontposter rundt omkring i verden samt udpeget Danmarks første klimaambassadør.

Strategien for at tiltrække flere udenlandske investeringer er dermed endnu et vigtigt skridt hen imod at gøre Danmark til et globalt kraftcenter for den grønne omstilling.

Grøn omstilling haster
De næste skridt ligger allerede klar. Klimaambassadøren og klimafrontposterne skal gøre en forskel.

Klimapartnerskaberne skal komme med deres anbefalinger.

Og vi skal udforske, hvordan Udenrigsministeriet kan geare sin indsats og yde en ekstra hånd til grønne danske virksomheder i verden.

Her har vi allerede indledt en grøn omstilling af eksportfremmeindsatsen med større prioritering af internationalisering af grønne smv'er og grønne eksportfremstød.

Og vi har afsat midler til en strategisk indsats for at identificere grønne markedsmuligheder for danske virksomheder.

Vi stopper ikke her. Det haster med at få sat fart på den grønne omstilling. Flere initiativer vil derfor komme til. For målet og vejen for vores økonomiske diplomati er klar - og den er grøn.

Write html text here