Spring til indhold

Kofod og Sandahl: Glem hvad du troede, du vidste om eksport

Af Jeppe Kofod (S), udenrigsminister, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI
Børsen, 22. maj 2020

Hvis man har let til højdeskræk, så skal man være påpasselig med at læse økonomiske analyser for tiden. For kurverne går kun én vej. Stejlt nedad. Uanset om man kigger på bnp, arbejdsløshedstal eller eksport, står snart sagt alle vores eksportmarkeder over for voldsomme fald. Det er en direkte trussel mod dansk økonomi. Mod danske virksomheder og arbejdspladser. Dét bliver vi nødt til at sætte ind overfor.

IMF forventer et globalt fald i bnp på 3 pct. i år – den største nedtur siden 30’erne. Vores største handelspartnere risikerer fald i bnp på 6-7 pct. Dansk eksport står til en tilbagegang på over 10 pct. i 2020. Analyser fra DI viser, at det kan koste op til 170 mia. kr. på virksomhedernes eksportomsætning alene i år, og at fire ud af fem eksportvirksomheder regner med, at deres eksport reduceres. Det er dybt alarmerende.

Som henholdsvis udenrigs- og handelsminister og adm. direktør for Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation har vi et særligt ansvar og forpligtelse for at modvirke de tab, som Danmark og danske virksomheder risikerer i coronapandemiens globale økonomiske efterskælv. Det kræver, at vi tænker og tør noget nyt.

Eksport skal gentænkes
Corona-handelskrisen er fundamentalt anderledes end tidligere kriser. Efterspørgselschok på markeder kender vi. Lavvækst og arbejdsløshed i andre lande kender vi. Men nu må vi også forholde os til rejserestriktioner, som gør det vanskeligt at rejse ud til kunderne og sælge vores idéer og løsninger. Leverancer bliver forsinket, udskudt eller udebliver helt.

Globale værdikæder kan falde fra hinanden over natten som en sprængt cykelkæde. Fortidens protektionisme lusker frem af mørket igen.

Så hvordan eksporterer man danske kvalitetsprodukter og – ydelser til lande, hvor økonomien er i bund, og arbejdsløsheden er stigende? Hvor du ikke kan få en sælger, tekniker eller andre nøglemedarbejdere frem, og hvor økonomiske hjælpepakker giver hjemlandets konkurrerende virksomheder en økonomisk fordel?

Dét er den nød, vi skal knække. Og derfor skal vi gentænke vores eksport(sam)arbejde. Det vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet og DI i de kommende år.

I den ånd vil Udenrigsministeriet i næste uge lancere nye initiativer som led i den eksport- og investeringspakke, alle Folketingets partier har vedtaget. Initiativer, som bl.a. DI har bidraget med forslag og indspil til.

Konkret fordobles Udenrigsministeriets pulje til målrettede erhvervsfremstød i 2021. Og vi vil forny og styrke det fælles partnerskab på officielle erhvervsfremstød med deltagelse af kongehuset og ministre.

Internationale fremstød
Allerede nu arbejder Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationerne sammen om f.eks. at arrangere virtuelle fremstød for danske virksomheder.

Og Udenrigsministeriet og DI er blandt initiativtagerne til foreningen Danias, der bl.a. vil arbejde for at inddrage danskere i udlandet i at skabe adgang til viden og netværk for danske smv’er.

Så vi, så at sige, mangedobler antallet af danske eksportrådgivere. De rigtige folk, med de rigtige forbindelser på de vigtige markeder.

Og vi skal have særligt fokus på grønne, bæredygtige løsninger. Det er dét, verden har brug for i kølvandet på en global sundhedskrise og midt i en global klimakrise.

Med danske styrkepositioner på f.eks. sundhed, energi, vand og miljø og fødevarer er der enormt potentiale for eksporten.

Ligesom danske virksomheder har måttet omstille sig til en ny virkelighed, vil Udenrigsministeriet også komme til at arbejde markant anderledes. For eksportindsatsen skal nu være en klar hovedprioritet.

Fælles indsats
Det betyder omorganisering i Udenrigsministeriet, så vi tænker økonomisk diplomati, eksportarbejde og investeringsindsatsen ind i det daglige arbejde. Så vi mere proaktivt kan tage de udfordringer op med lokale beslutningstagere, som danske virksomheder møder dem på markederne.

Og så vi hurtigt og løbende kan bringe information om ny lokal lovgivning og støttemuligheder videre til danske virksomheder. Så de bliver de første til at få gavn af nye hjælpepakker og genopretningsinvesteringer i andre lande.

Det betyder også mere opsøgende arbejde ift. danske virksomheder – især til gavn for smv’erne. Og det betyder lettere adgang til Trade Councils dygtige eksportrådgivere, både herhjemme og ude på markederne.

Nu starter et nyt samarbejde mellem Udenrigsministeriet og danske eksportvirksomheder, og vi glæder os til løbende at udbygge og konkret udfolde mulighederne.
For sammen er vi stærkere. Og ved fælles indsats vil vi genstarte dansk eksport.