Spring til indhold

Debat: Tak for grønt spark i røven, kære Clara og Victoria. Vi er oppe at løbe nu!

Danmarks egen udvikling er et eksempel på, at grøn omstilling og vækst kan gå hånd i hånd.

Af udenrigsminister Jeppe Kofod (S)
Politiken, 3. marts 2020

JEG ER OPRIGTIGT glad for, at I kom og hørte min tale til Det Udenrigspolitiske Selskab - og endnu gladere for, at I har brugt tid på at skrive det indlæg til mig, som Politiken trykte 22. februar. Mange tak for jeres spark i røven i kampen for en grøn og bæredygtig verden. I bringer håb og energi ind i klimakampen, og I holder os politikere til ilden.

I skriver, at jeg skal bruge mit ministerium mere aktivt i klimakampen. Det er jeg helt enig i. Jeg er glad for at kunne svare jer, at vi er godt i gang. Udenrigsministeriet har siden november sidste år arbejdet efter en samlet bæredygtighedsstrategi. Det er den første af sin slags. Jeg har nu udnævnt en klimaambassadør, vi har oprettet 15 klimafrontposter på udvalgte ambassader, og vi har etableret et grønt kontor her i ministeriet, som koordinerer på tværs af alle vores indsatser.

For kort tid siden lancerede jeg en national strategi for tiltrækning af grønne investeringer fra udlandet. Vi vil også gerne inddrage unge mere, sådan som I beder om. Derfor har vi seks ungedelegater fordelt på forskellig tematik, bl.a. er der to på klima, som vil deltage i COP26 med den danske delegation. Der er altså ikke kun kommet snak, men konkrete handlinger herindefra - og flere initiativer er på vej.

Vi ved godt, at der skal mere til. Regeringen er meget ambitiøs, og jeg har selv en kæmpe vilje til at handle, selv om problemet synes enormt. Danmark skal være et grønt foregangsland, der får skabt en grøn omstilling på socialt retfærdigt grundlag. En af mine allerhøjeste prioriteter som udenrigsminister er at føre klimadiplomati og en grøn udenrigspolitik. Vi vil bruge alle de værktøjer, vi har: udenrigs-, udviklings- og handelspolitik.

EN ANDEN TING, regeringen allerede gør via udviklingsbistanden, er at sende vækstrådgivere ud til danske ambassader. De kommer med faglig ekspertise inden for områder, hvor Danmark har særlige kompetencer og erfaringer med offentlig-private partnerskaber, og vi taler med vores partnerlande om, hvordan deres klimaudfordringer kan løses med bæredygtige grønne løsninger. Vi inspirerer partnerlandene med alternativer til det, de gør i dag. Gennem myndighedssamarbejdet får Danmark adgang til det politiske niveau i partnerlandet, hvor Danmark kan være med til at sparre om, hvordan man udarbejder og efterlever grønne love. Desuden får Danmark også mulighed for at fremvise de teknologiske løsninger, vi selv bruger herhjemme, og som vi kan hjælpe partnerlandene med at tilpasse til deres samfund.

I er kritiske over for, om grøn omstilling og vækst kan gå hånd i hånd. Jeg tror godt, at det kan følges ad. Danmarks egen udvikling er et eksempel på det. Siden Berlinmurens fald i 1989 er Danmarks bnp vokset mere end 50 procent, men i samme periode har vores brug af energi været konstant, og vores CO2-emission er faldet. Der er en stærk dansk tradition for at finde kollektive løsninger på kollektive problemer. Vi har senest gjort det i form af de 13 danske klimapartnerskaber mellem industrien og regeringen. Vi skal rykke verden ikke bare ved ord, men igennem konkret handling og forpligtende partnerskaber.

Det danske erhvervsliv er dybt engageret i klimasagen. Mange danske virksomheder bidrager allerede til konkret handling i den grønne omstilling. Ørsted, Vestas, Grundfos, Danfoss, Velux og mange flere danske virksomheder sælger bæredygtige løsninger til hele verden. Og det vil kun fortsætte: Den globale efterspørgsel på grønne løsninger stiger. Vi kan gøre en forskel for klimaet både herhjemme og ude i verden, samtidig med at vi skaber gode danske arbejdspladser.

KLIMAFORANDRINGERNE rammer generelt de fattigste befolkninger hårdest, så der er ganske rigtigt stort behov for, at vores udviklingsbistand i højere grad håndterer klimaudfordringen. Klimaudfordringen og verdensmålene hænger sammen. Udryddelse af fattigdom og hungersnød, sikring af rent vand, uddannelse, ligestilling og grøn energi er koblet tæt sammen med klimaudfordringen. Jeg kan love jer, at min gode kollega udviklingsminister Rasmus Prehn, der har ansvaret for det, løber så hurtigt, han kan. Tjek også hans lange liste af initiativer ud.

I unge har skabt et unikt globalt momentum. Vi gamle er kommet op at løbe. Tak igen for jeres grønne spark i røven her til mig. Jeg vil gerne bede jer om en ting: Bliv ved. Spark løs. Lad os køre parløb - jer unge og os med lidt flere år på kloden, der endelig er vågnet op. Både Prehn og jeg ønsker at inddrage unge meget mere. Lad os i fællesskab få fart på den grønne omstilling.