Spring til indhold

Værdier tager vare på vores interesser

Af Jeppe Kofod, udenrigsminister (S)
Jyllandsposten, den 21. oktober 2020

Tænk engang. En rigtig debat om dansk udenrigspolitik har fået luft under vingerne. Ikke en diskussion om dagens tryksværtefriske udenrigspolitiske krise. Ikke endnu en diskussion om Christiansborgfnidder på tværs af velkendte politiske skel. Nej, oven på min udmelding om behovet for en ny og værdibaseret dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, har en debat om den helt grundlæggende tilgang til dansk udenrigspolitisk samlet momentum. 

Aastrup (V), Khader (K), Espersen (DF), Lind (S), Flyvholm (Ø), Røde Kors, DIGNITY, DIIS-forskere og to tidligere udenrigsministre, Lidegaard (RV) og senest Møller (K) her i JP, har alle budt ind med skarpe og gode replikker. 

Indlæggene giver vidt forskellige bud på vejen frem. Espersen taler for en rent interessebaseret dansk udenrigspolitik. Lidegaard erklærer sig enig i, at dansk udenrigspolitik også skal navigere efter et værdipolitisk kompas, men deler, forståeligt nok, ikke min tilgang om at føre udenrigspolitik ud fra et socialdemokratisk værdisæt. Aastrup advokerer for en både aktivistisk og værdibaseret udenrigspolitik. Sidst, men ikke mindst, spurgte Per Stig Møller i denne avis i sidste uge: “Hvad er det nye?” 

Interesser skal naturligvis stå centralt i dansk udenrigspolitik. Jeg har aldrig påstået andet. Det ville være naivt. Det nye er, at vi skal vende analysen om. I mange år har vi vores udenrigspolitiske dispositioner og analyser startet (og i visse tilfælde også sluttet) med en interesseanalyse. Det nye er, at jeg mener vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i vores værdier, hvis vi for alvor skal sikre Danmark i en verden hvor gamle sandheder står for fald, hvor aftaler sættes under pres og hvor sundheds- og økonomikriser vælter verden ud af kurs. Det nye er, at jeg ikke køber modsætningsforholdet mellem interesser og værdier.  Jeg mener, at det at fremme danske værdier, i sig selv, er i vores interesse. Når vi fremmer kernedanske, socialdemokratiske grundværdier som ret og pligt, rimelighed og lighed, tillid og forpligtende fællesskaber, så varetager vi vores interesser.  

Uden et klart værdipolitisk kompas, farer vores interessevaretagelse vild. Værdiløs interessepolitik er kortsigtet realpolitik. Dét holder ikke i det lange løb. For denne vej giver os ikke svar på, hvor vi skal stille os i den globale værdikamp, der lige nu tager fart. Derfor skal værdipolitikken trækkes tydeligere frem i dansk udenrigspolitik. 

Hvor centralt skal klimadiplomatiet stå i dansk udenrigspolitik? Hvor højt sætter vi ambitionsniveauet, når vi taler om et styrket partnerskab i Arktis? Hvem står vi sammen med – og hvordan – i kampen for menneskerettigheder og demokrati? Kan militære indsatser stå alene i vores konfliktløsning eller skal de gå hånd-i-hånd med civile indsatser? Ønsker vi en uforbeholden omfavnelse af frihandel? Er det et problem, at den velstand, som globaliseringen skaber, ikke fordeles lige? Der er værdipolitik i det hele. Og ja, mit socialdemokratiske værdisæt fører til andre svar end et borgerligt værdisæt.

Regeringen har lagt en række nye spor ud, som jeg forventer, at vi kan udfolde endnu mere: Vi har løftet klima ind i hjertet af dansk udenrigspolitik – og lagt et ambitionsniveau for Danmarks grønne rolle i verden, som ikke er set før. Vi har slået til lyd for et nyt international asylsystem og begyndt en omlægning af dansk bistand, der skal styrke fokus på nærområderne. Vi er gået forrest i fordømmelserne af knægtelsen af menneskerettighederne i Hviderusland.

Vi skal også tænke nyt for at være på forkant med de nybrud, verden oplever. Tiden med én ubestridt supermagt er afløst af en omsiggribende stormagtsrivalisering. Verdens nedrustnings- og våbenkontrolaftaler er under afvikling. Klimaforandringerne trænger sig på som aldrig før. Vi ser de største flygtningestrømme siden 1945. Corona-krisen buldrer. Nye udfordringer kræver nye svar. 

Svarene skal bygge på en kælderkold analyse af verden, som den er. Men også på modet til at sige højt og tydeligt, hvilken verden vi kæmper for – og hvad vi kæmper imod. Mit udsyn er rodfæstet i den værdipolitik, som også Hans Hedtoft og Per Hækkerup stod for, da de tegnede dansk udenrigspolitik. Det er mit udgangspunkt, når jeg går på arbejde. 

Og når jeg i de kommende måneder rejser landet rundt for at tale om udenrigspolitik med danskerne. For der er brug for debatten. Så alle forstår, hvad der er på spil. Og så flest muligt giver deres besyv med.