Spring til indhold

EU-udbud af "Rammeaftale om limousinekørsel for Udenrigsministeriet"

Udenrigsministeriet ønsker at indgå en rammeaftale om limousinekørsel for Udenrigsministeriet

Rammeaftalen omfatter kørsel med bl.a. royale personer, statsoverhoveder, ministre og embedsmænd –  danske som udenlandske.

Kørslen vil foregå såvel i København (primært) som i andre dele af Danmark og vil finde sted på alle årets dage og på alle døgnets tider, herunder også på søn- og helligdage.
 
Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår i op til 2 X 12 måneder. Forventet ikrafttrædelse er den 29. februar 2020.

Som følge af bekendtgørelse nr. 1572 af 30. november 2016 gennemføres udbuddet som et elektronisk udbud, og udbudsmaterialet kan rekvireres af alle interesserede via EU-Supply på http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=250918&B=DK_UDBUD.

Udbudsbekendtgørelse:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:554541-2019:TEXT:DA:HTML

Frist for modtagelse af tilbud
Dato: 20. december 2019
Tidspunkt: kl. 23:59