Spring til indhold

Web2016 - udbud

Udenrigsministeriet ønsker at indgå en kontrakt om opgradering, drift og udvikling af Udenrigsministeriets Sitecore-platform til redaktion og styring af ministeriets websites.


Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004).

Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 199-351772 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351772-2014:TEXT:DA:HTML) blev fremsendt til Den Europæiske Unions Tidende den 13. oktober 2014. Der er frist for anmodning om prækvalifikation den 13. november 2014 kl. 12:00.

For yderligere information henvises til prækvalifikationsmaterialet, som kan rekvireres ved henvendelse til specialkonsulent Charlotte Linde på e-mail: chalin@um.dk.