Spring til indhold

Udbud af rammeaftale om IT-ydelser

Udenrigsministeriet har offentliggjort begrænset udbud af Rammeaftale A: Udvikling, support og vedligeholdelse af udvalgt it-systemportefølje

Udbudsproceduren vedrører rammeaftale om udvikling, support og vedligeholdelse af udvalgt it-systemportefølje til Udenrigsministeriet.
Rammeaftalen omfatter i alt 4 delaftaler. Hver delaftale bliver indgået med 1 leverandør.

Delaftalerne omfatter udvikling, support og vedligehold af følgende:
1. SharePoint og xRM
2. TC Platformen
3. DYS-portalen
4. Sitecore

Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via EU-Supply, der er et internetbaseret eSourcing system (det elektroniske udbudssystem), der indeholder de fornødne faciliteter til afgivelse af ansøgning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud.
Tilbudsgiver kan i det elektroniske udbudssystem tilmelde sig adviseringer, således at tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem.
Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com