Spring til indhold

Protokollen

Protokollen varetager forbindelsen til udenlandske diplomatiske repræsentationer akkrediterede til Danmark og internationale organisationer i Danmark og står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af indgående besøg.

Daglig kontakt til de udenlandske ambassader. Bistår i praktiske spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende Wienerkonventionen.

Praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af indgående udenlandske besøg med Statsministeren og Udenrigsministeren som vært.

Registrering af medarbejdere ved diplomatiske repræsentationer akkrediterede til Danmark og internationale organisationer. Honorære konsuler i Danmark.

Dekorering af udlændinge og danskere i udlandet.

Copenhagen Diplomatic List

Når du åbner dokumentet bliver du spurgt om du vil opdatere felterne i dokumentet. Klik på JA hvis du ønsker at åbne dokumentet med en opdateret indholdsfortegnelse.

Kontakt

Udenrigsministeriet
Protokollen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Telefon: 33 92 00 00
Fax: 33 92 15 26
pro@um.dk