Spring til indhold

FN søger kvindelige lederkandidater

10.12.2014  13:43
FN’s Senior Women Pipeline er nu åben for nye ansøgere.

Senior Women Pipeline Initiative er et projekt under FN’s afdeling for fredsbevarende operationer (DPKO), som har til formål at samle kvalificerede kvindelige kandidater til en såkaldt talent pipeline til ledende positioner på D-1 og D-2 niveau i FN’s fredsbevarende og særlige politiske missioner. Den første ansøgningsrunde i primo 2013 førte til 64 personer på FN’s liste, heraf 3 danskere. 3 fra listen er blevet placeret i ledende FN-stillinger og 2 yderligere forventes at falde på plads inden længe. Der arbejdes fortsat aktivt for at coache/rådgive/fremme de øvrige i pipelinen.

Baggrunden for projektet er, at kvindelige ledere er underrepræsenteret i FN’s missioner. Kun 14% af lederne (heads of mission og deputy heads of mission) er kvinder, hvilket dog må siges at være en forbedring fra 2007, hvor dette kun gjaldt i 2% af tilfældene.

Der er nu åbnet for en ny ansøgningsrunde. Kandidaterne skal som minimum have mellem 15-17 års relevant erfaring indenfor et af de 4 fokusområder: politiske anliggender, civile anliggender, offentlig information eller rule of law.
Der kan findes mere information om kravene til kandidaterne på følgende hjemmeside: http://www.un.org/en/peacekeeping/about/senior-women.shtml.

Der kan læses mere om projektet her:
•  Info om Senior Women Pipeline Initiative
•  FAQ: Senior Woman Talent Pipeline

Det skal nævnes, at FN-sekretariatet har oplyst, at der især er efterspørgsel efter kandidater med fransk- og arabiskkundskaber og kandidater fra udviklingslande. FN-missionen drøfter gerne mere uformelt, f.eks. på en videokonference, muligheder for (yderligere) danske kandidaturer.Seneste nyt

    Se alle