Spring til indhold

Junior Professionals in Delegation (JPD) 2017/18 program

11.01.2017  12:54

Udenrigsministeriet søger universitetskandidater i starten af deres karriere til EU's program ”Junior Professionals in Delegation (JPD)”. Programmet er et traineeprogram for unge, som har lyst til at få et førstehåndsindblik og forståelse for den europæiske udenrigstjeneste. Der er i dag mere end 140 EU-delegationer udenfor EU, som repræsenterer EU i tæt samarbejde med medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Om stillingen
Der er fire trainee-stillinger til rådighed, som alle vil være på én af EU's delegationer indenfor enten Kommissionens eller den Fælles Udenrigstjenestes arbejdsområde. Indholdet af stillingerne afhænger af, hvor man bliver placeret. Under Kommissionens arbejdsområde vil stillingerne beskæftige sig med bistandsmidler, handel, økonomiske forhold, mens arbejdsområderne under den Fælles Udenrigstjeneste vil omhandle politisk analyse og rapportering, presse og informationsaktiviteter mv. (se links for flere detaljer).

Det er en traineestilling med en varighed af 9 måneder med mulighed for forlængelse i endnu 9 måneder. Programmet begynder med et obligatorisk træningskursus i Bruxelles i september 2017 og umiddelbart herefter starter man i stillingen.

Ansøgningskriterier
Det er et krav, at kandidaten har en relevant master- eller kandidatgrad og kan kommunikere flydende på engelsk i både skrift og tale. Derudover er kendskab til fransk eller et andet fremmedsprog en fordel. I udvælgelsen af kandidater bliver der lagt vægt på, at kandidaten har den rette indstilling og motivation til at arbejde for EU, samt besidder kompetencer, som er relevante for stillingen. Herunder er særligt sprogkompetencer og relevant erhvervserfaring et plus, hvor kandidater med op til 4 års relevant erhvervserfaring vil blive givet prioritet. Det er en forudsætning for ansættelse i traineestillingen, at der foreligger fornøden sikkerhedsgodkendelse forud for tiltrædelsen.

Løn og levevilkår
Trainees modtager en månedlig ydelse på 1.300 EUR samt et tilskud til bolig på 1.000 EUR hertil tillægges eventuelt en månedlig hardshipydelse på ml. 10 til 35 % afhængig af udsendelsesstedet (se LCA-tabel). Samlet set vil trainees modtage mellem ca. 2.300-3.100 EUR svarende til ca. 17.250-23.300 DKK. Der henvises til Skat vedrørende skatteforhold for udlandsdanskere. Derudover ydes et engangsbeløb på 2.000 EUR til flytteomkostninger, 2.500 EUR til rejseomkostninger og 500 EUR til forsikring. Trainees er selv ansvarlig for at tegne sundhedsforsikring, ulykkesforsikring og hjemsendelsesforsikring. Det samme gælder for evt. familie, som medbringes. Forsikringer skal kunne dokumenteres. Rejseudgifter forbundet med træningskurset i Bruxelles september 2017 refunderes ikke.

Ansøgning
For at ansøge skal anvendes et standardskema for JPD-stillinger (gå til ”application form” under ”How to Apply” på JPD 2017-program), som skal indsendes senest d. 31. januar 2017 til intstill@um.dk. Ansøgningssproget skal være engelsk. Ansøgninger modtaget på dansk accepteres ikke. Succesfulde kandidater vil modtage besked i juni 2017. Bemærk der vil ikke blive indkaldt til ansættelsessamtaler. Udenrigsministeriet indstiller kandidater til stillingerne, men den endelige udvælgelse foretages af EU.

Interesserede kandidater opfordres til at læse mere om JPD-programmet på EEASs website her: JPD 2017-programSeneste nyt

    Se alle