Spring til indhold

Er du klar til Europas næste økonomiske udfordringer?

01.12.2017  14:43

Er du klar til Europas næste økonomiske udfordringer?

EU-institutionerne søger erfarne økonomer med speciale inden for finansøkonomi og makroøkonomi. Hvis du har arbejdet i en økonomisk eller finansiel institution, i den offentlige forvaltning, en tilsynsmyndighed eller en akademisk institution eller forskningsinstitution, så er dette måske et job for dig!

Som finansøkonom vil dine vigtigste arbejdsopgaver bl.a. omfatte at:

 overvåge og analysere, hvordan de finansielle markeder eller markedssegmenter i medlemsstaterne, euroområdet og EU fungerer

 analysere og vurdere levedygtigheden, ydeevnen og bæredygtigheden af de finansielle institutioner og markeder i medlemsstaterne

 støtte udarbejdelse af udkast til og vurdering af politikker vedrørende udbygningen af Den Økonomiske og Monetære Union og reguleringen af de finansielle markeder, institutioner og infrastruktur

 udarbejde lovgivning vedrørende fuldførelsen af bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

For at kunne søge stillingen skal du have enten en universitetsuddannelse af mindst fire års varighed inden for økonomi, matematik, statistik, økonometri eller finansiering efterfulgt af mindst seks års erhvervserfaring på det finansielle eller økonomiske område eller inden for analyse eller en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed inden for de samme områder efterfulgt af mindst syv års erhvervserfaring.

Som makroøkonom vil dine vigtigste arbejdsopgaver omfatte at:

 overvåge medlemsstaternes, euroområdets og EU's makroøkonomiske udvikling og politikker

 analysere makroøkonomiske indikatorer og ubalancer eller udarbejde, gennemføre og vurdere afbalancerende foranstaltninger

 udarbejde økonomiske prognoser

 gennemføre empiriske analyser eller modelsimulering af økonomiske politikker

 være forbindelsesled til vigtige internationale interessenter.

For at kunne søge stillingen skal du have enten en universitetsuddannelse af mindst fire års varighed inden for økonomi, matematik eller statistik efterfulgt af mindst seks års erhvervserfaring med makroøkonomi eller makroøkonomisk statistik eller en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed inden for de samme områder efterfulgt af mindst syv års erhvervserfaring.

Ansøgere skal være statsborgere i et EU-land og have kendskab til mindst to officielle EU-sprog: et sprog på minimum C1-niveau (indgående kendskab) og et andet sprog på minimum B2-niveau (tilfredsstillende kendskab). Et af sprogene skal være engelsk, fransk eller tysk.

Yderligere oplysninger om udvælgelseskriterier, procedurer og om, hvordan man søger, findes på eu-careers.eu. Ansøgningsfristen er den 19. december 2017 kl. 12.00 (middag) Bruxellestid.

Reference: EPSO/AD/339/17

Du kan følge EU Careers på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube og Instagram.Seneste nyt

    Se alle