Spring til indhold

Du kan nå det endnu - Nye vinkler på EU-karriere

25.09.2014  15:20
Der er mange veje til en karriere i EU. En af dem er EU's adgangsprøver - kaldet concours - men har du nogensinde tænkt på, at der også er andre veje til EU? Dem kan du høre om den 21. oktober 2014 ved arrangementet "Nye vinkler på EU-karriere".

Udannelses- og Forskningsministeriet, Djøf og Udenrigsministeriet sætter endnu engang spot på karriere i EU. Kom og hør om flere muligheder og andre karriereveje ind i EU end den klassiske concours-vej - f.eks. via EU´s agenturer. Blandt andre vil minister for uddannelse og forskning, Sofie Carsten Nielsen give sin udlægning af, hvordan en karriere i EU kan anskues, og hvorfor EU- kompetencer er så vigtige. 

Program til 21. oktober 2014:

  • kl. 15.00 – 15.30: Deltagerne ankommer
  • kl. 15.30 – 15.35: Velkomst ved Dave Fischer, chefkonsulent i Djøf
  • kl. 15.35 – 16.00: Oplæg ved Sofie Carsten Nielsen, Minister for uddannelse og forskning
  • kl. 16.00 – 16.40: Hvorfor dansk erhvervsliv har brug for danskere i EU ved Ulla Lyk-Jensen, chefkonsulent i Dansk Industri’s europapolitiske enhed.
  • kl. 16.40 – 17.20: EU-karrieremuligheder ved Jeppe Torp Vestentoft, specialattache, EU-repræsentationen i Bruxelles og Ane Kirsten Andersen, specialkonsulent, Udenrigsministeriet
  • kl. 17.20 – 18.00: Jobmuligheder i EU's agenturer ved Nikolaj Bock, specialkonsulent, Det Europæiske Miljøagentur
  • kl. 18.00 : Afslutning ved Dave Fischer, chefkonsulent i Djøf

Hvorfor dansk erhvervsliv har brug for danskere i EU v/Ulla Lyk-Jensen

EU skaber på mange måder rammerne om danske virksomheders vilkår og muligheder. Derfor er erhvervslivet meget opmærksom på, hvad der foregår i EU-institutionerne, som udgør en vigtig platform for aktiv varetagelse af danske interesser. For dansk erhvervsliv er det derfor vigtigt, at danske studerende og kandidater også fremadrettet er interesserede i at søge mod EU, så de kan være med til at sætte et dansk præg på det europæiske arbejde og omvendt.

Ulla Lyk-Jensen er chefkonsulent i Dansk Industri’s europapolitiske enhed. Hun vil give os erhvervslivets vinkel på, hvorfor det er vigtigt med danske ansatte i EU. Ulla Lyk-Jensen er jurist og arbejder bl.a. med at varetage DI’s medlemsvirksomheders interesser i Bruxelles. 

EU-karrieremuligheder v/Jeppe Torp Vestentoft og Ane Kirsten Andersen

Temporary agent, stagiaires, concours, kontraktansat, praktikant, funktionær, reserveliste, adgangsprøver, CAST-database! Begreberne er mange – men hvad betyder de, hvad dækker de over og hvordan kan man egentligt blive ansat i EU? Jeppe Torp Vestentoft og Ane Kirsten Andersen vil prøve at skabe orden i junglen af begreber og ansættelsesmuligheder i EU's institutioner.

Jeppe Torp Vestentoft er ansat ved EU-repræsentationen i Bruxelles med særligt fokus på danskere i EU og har en solid baggrund fra både international, offentlig og privat ansættelse. Ane Kirsten Andersen er ansat i Udenrigsministeriet med særligt fokus på det internationale jobmarked, herunder EU, og har rig erfaring bl.a. fra udstationeringer i udlandet.

Jobmuligheder i EU’s agenturer v/Nikolaj Bock

8000 jobs i mere end 40 EU-agenturer fordelt i 23 lande i Europa! Det er den virkelighed, som Nikolaj Bock fra Miljøagenturet vil indføre os i under sit oplæg Jobmuligheder i EU's agenturer. Ud over den geografiske spredning er agenturerne også spredt over en række meget forskellige og fagspecifikke områder, fx agenturet for Innovation og Teknologi i Ungarn, Kemikalieagenturet i Finland og Søfartssikkerhedsagenturet i Portugal.

Nikolaj Bock er ansat ved Det Europæiske Miljøagentur som særlig rådgiver om internationale anliggender, navnlig det arktiske miljø og samarbejdet med Arktisk Råd, og har bred international erfaring blandt andet fra tidligere ansættelser ved Nordisk Ministerråd, Udenrigsministeriet og ministeriet for miljø, transport og regionerne i UK.

Tilmelding kan ske via dette link: Nye vinkler på en EU-karriereSeneste nyt

    Se alle