Spring til indhold

EU’s adgangsprøve for AC-generalister – du kan stadig nå at tilmelde dig!

20.04.2015  16:02
Hvis du overvejer en EU-karriere og at deltage i EU’s adgangsprøve for AC-generalister, så er det sidste chance for tilmelding i morgen den 21. april 2015 kl. 12.00

EPSO – EU's kontor for personaleudvælgelse – har den 19. marts 2015 åbnet for tilmeldinger til dette års adgangsprøve for AC-generalister. Tilmeldingen skal ske elektronisk senest tirsdag den 21. april kl. 12.00 Bruxelles-tid til EPSO i overensstemmelse med instruktionen på EPSOs hjemmeside. Hjemmesiden indeholder link til EU's officielle meddelelse om adgangsprøven, der rummer en detaljeret gennemgang af adgangsprøvens indhold og format, tillige med de fornødne kvalifikationskrav for at tilmelde sig prøven.

Det er formålet med adgangsprøven at finde 149 kandidater til ansættelse ved EU's institutioner i Bruxelles og Luxembourg. Ansættelse finder sted på EU's indgangsniveau for AC’ere (AD5). Oplysning om EU's løn og ansættelsesvilkår findes på UMs hjemmeside.

Tilmelding til adgangsprøven kræver, at man er statsborger i et EU-land og har et diplom fra en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (bachelor). Kandidater, der først får deres bachelorgrad den 31. juli 2015, kan også melde sig til prøven. Det er endelig et krav, at man behersker mindst ét officielt EU-sprog fuldt ud (f.eks. dansk) og har arbejdskendskab til et af EU's tre hovedsprog – engelsk, tysk eller fransk. Erhvervserfaring er ikke et krav.

I øvrigt afholder Udenrigsministeriet træningskurser i adgangsprøvens første del, og tilmeldingsfristen til disse kurser er ligeledes tirsdag den 21. april 2015 kl. 12.00. Træningskurserne er af en dags varighed i dagene 4. – 7. maj og vil blive afholdt i Udenrigsministeriet af den franske forvaltningshøjskole ENA. Tilmeldingen er bindende og kræver registrering til EU’s adgangsprøve for AC-generealister eller revisorer.

Kontakt
Yderligere oplysning kan fås hos specialkonsulent Ane Kirsten Andersen (aneand@um.dk) eller fuldmægtig Allan Toft (alltof@um.dk).Seneste nyt

    Se alle