Spring til indhold

AsDB - Den Asiatiske Udviklingsbank

AsDB , der har sit hovedkvarter i Manila (Filippinerne), har både asiatiske og ikke-regionale medlemslande. Banken har som sit hovedformål at yde bistand til økonomisk og social udvikling i sine asiatiske medlemslande med særlig vægt på fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling, og regional integration.

Et vigtigt instrument i disse bestræbelser er Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF), der blev etableret i 1973, og har særlig fokus på de fattigere asiatiske medlemslande.
Danmark har været med i AsDB og AsDF fra begyndelsen. Danmark er i styrelsen for den asiatiske udviklingsbanksgruppe repræsenteret gennem en valggruppe, der også tæller Canada, Finland, Holland, Norge og Sverige.AsDB har sit sekretariat i Manila, og har desuden 30 landekontorer i sine asiatiske medlemslande. Ledige stillinger opslås på Bankens hjemmeside, der også indeholder oplysning om konkrete kvalifikationskrav, rekrutteringsprocedure, og løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdssproget er engelsk. Ansøgning indgives på det særlige ansøgningsskema, der findes på hjemmesiden, og indsendes elektronisk til Banken.  På hjemmesiden averteres også konsulentopgaver og andre muligheder for korttidskontrakter med AsDB.