Spring til indhold

Den Internationale Valutafond (IMF)

Den Internationale Valutafond (IMF) er hovedinstitutionen for det internationale monetære samarbejde

Den Internationale Valutafond er hovedinstitutionen for globalt monetært samarbejde. Blandt sine hovedmandater har den at sikre finansiel stabilitet, lette den internationale samhandel, øge beskæftigelse og økonomisk vækst, og bekæmpe fattigdom. IMF holder overopsyn med det internationale moneetære system, og overvåger sine medlemslande økonomiske og monetære politik. IMF yder lån til medlemslande, der har behov herfor, og opfylder en række betingelser. Desuden ydes rådgivning og teknisk bistand til medlemslandene vedrørende institutionsopbygning, og formulering og gennemførelse af en hensigtsmæssig makroøkonomisk og finansiel politik.

IMF har sit hovedsæde i Washington DC (USA). Danmark er repræsenteret i IMFs styrende organ gennem direktøren for det nordisk-baltiske valggruppekontor. Stillinger i IMF opslås på institutionens hjemmeside, hvor der også gives oplysning om kvalifikationskrav, rekrutteringsprocedure, samt løn- og ansættelsesvilkår.