Spring til indhold

EBRD - Den Europæiske Udviklingsbank

EBRD , Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling har sit hovedsæde i London (UK). Banken er kollektivt ejet af sine medlemslande, herunder Danmark, tillige med EU og den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Banken, der er den største regionale udviklingsbank i Europa, yder bløde lån til finansiering især af banker og industrivirksomheder, og til udvikling af privatsektoren i almindelighed, i sine medlemslande. Hovedvægten i Bankens virksomhed ligger på medlemslandene i Syd- og Østeuropa samt Centralasien.

EBRDs sekretariat ligger i London. Ledige stillinger opslås på Bankens hjemmeside, der tillige indeholder oplysning om konkrete kvalifikationskrav, rekrutteringsprocedure, og løn- og ansættelsesvilkår. Ansøgning skal indgives elektronisk efter anvisningerne på hjemmesiden.