Spring til indhold

Europarådets Udviklingsbank

Europarådets Udviklingsbank  (CEB), der har sit hovedsæde og sit sekretariat i Paris (Frankrig), har som sit hovedformål at fremme social integration i sine medlemslande med hovedvægten på boligbyggeri, jobskabelse,  miljøbeskyttelse, uddannelse og sundhed.

CEB er en særlig organisation inden for rammerne af Europarådet, men har sine egne styrende organer, og sit eget sekretariat, ligesom medlemskredsen ikke nødvendigvis er den samme. Bankens aktiviteter udføres i alt væsentligt gennem lån til medlemslandene, hvor hovedvægten i det seneste år er lagt på Sydøsteuropa og Kaukasus. Det daglige samarbejde med Europarådets Udviklingsbank varetages af Udenrigsministeriets kontor for Europæisk Naboskab og Rusland.

Sekretariatet for CEB omfatter både faste, midlertidige og tidsbegrænsede stillinger, især for eksperter og konsulenter. Stillingsopslag kan findes på Bankens hjemmeside, der også indeholder oplysning om de konkrete krav til kvalifikationer, rekrutteringsprocedure og løn- og ansættelsesvilkår. Bankens arbejdssprog er engelsk og fransk. Kvalificerede kandidater, der ikke umiddelbart kan tilbydes ansættelse i Banken, kan eventuelt placeres på en reserveliste med henblik på senere tilbud om ansættelse.