Spring til indhold

Den Interamerikanske Udviklingsbank

Den Interamerikanske Udviklingsbank (IaDB) har som sit hovedformål at bistå lande i Latinamerika og Caribien i deres bestræbelser på at bekæmpe fattighdom og ulighed

IaDB har sit hovedkvarter i Washington DC (USA), og omfatter tillige en række landekontorer i Latinamerika og Caribien. Danmark er repræsenteret i Bankens styrelse gennem en rådgiver i et af valggruppekontorerne.

Banken støtter gennem bløde lån udviklingsprojekter med sigte på at bekæmpe fattigdom og ulighed. Der er ved gennemføreslen af aktiviteterne særlig fokus på bæredygtighed om hensyn til klimaet.

IaDBs stillingsopslag kan findes på Bankens hjemmeside, der også giver oplysning om kvalifikationskrav og ansøgningsprocedure. Udover de faste stillinger omfatter IaDBs virksomhed også en lang række korttidsansættelser i form af eksperter og konsulenter.