Spring til indhold

IFAD - Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling

IFAD, der har sit hovedsæde i Rom (Italien), har som sit hovedformål at bekæmpe fattigdom i landdistrikterne gennem faglig og finansiel bistand til landbrugsudvikling med særlig vægt på kvindernes rolle inden for landbrug og fødevareproduktion.

IFAD er en særorganisation under FN, men er opbygget som de internationale finansielle institutioner. Dette indebærer især, at beslutningsprocessen i Fondens styrende organer står i forhold til medlemslandenes indbetalinger og garantier til Fondens kapital. Det daglige forhold til IFAD varetages af den danske ambassade i Rom.

IFADs sekretariat er beliggende i Rom. Ledige stillinger opslås på Fondens hjemmeside, der også indeholder oplysning om konkrete kvalifikationskrav og rekrutteringsprocedurer. Løn- og ansættelsesvilkår følger det fælles FN-system, der kan findes her. Ansøgning skal indgives på IFADs særlige ansøgningsskema, der findes på hjemmeside, og sendes elektronisk til Fonden.