Spring til indhold

ILO - FNs organisation for arbejdsmarkedsforhold

ILO har arbejdsmarkeds- og arbejdsretlige forhold som sit hovedansvarsområde. Organisationens hovedkvarter ligger i Genève (Schweiz).

Som de øvrige særorganisationer i FN beskæftiger ILO sig især med normskabende virksomhed og informationsudveksling gennem studier og konferencer, og gennem behandling og vedtagelse af et stort antal konventioner og anbefalinger. Herudover udfører ILO  i et vist omfang operationelle udviklingsaktiviteter i sine medlemslande. Det daglige forhold til ILO varetages af den faste danske FN-mission i Genève.

ILO har sit hovedkvarter og sit sekretariat i Genève (Schweiz), hvortil kommer godt 40 landekontorer. Udover faste stillinger omfatter ILO et stort antal  korttidsstillinger for eksperter, konsulenter og projektansatte. Oplysning om ledige stillinger, konkrete kvalifikationskrav, og rekrutteringsprocedurer findes på ILOs hjemmeside. Løn- og ansættelsesvilkår følger det fælles FN-system, der kan findes her.

Arbejdssprogene i ILO er engelsk og fransk. Ansøgning indgives normalt elektronisk efter retningslinjerne på hjemmesiden. På grundlag af en indledende evaluering af ansøgningerne vil de mest kvalificerede kandidater blive indkaldt til et eller flere interviews.