Spring til indhold

UN Women

UN Women er FNs centrale organ for ligestilling og forbedring af kvinders tilværelse.

Hovedvirksomheden inden for UN Women er rettet imod formulering og vedtagelse af normer og standarder vedrørende ligestilling og forbedring af kvinders vilkår. UN Women bistår også FNs medlemslande med gennemførelsen af internationale konventioner og anbefalinger på området, ligesom organisationen overvåger, at FN-systemet i sin egen virksomhed lever op til både de internationalt vedtagne anbefalinger, og sine egne forpligtelser. UN Women kan efter anmodning bistå medlemslandene med konkrete bistands- og udviklingsaktiviteter, der kan finansieres af organisationens to fonde for henholdsvis ligestilling, og bekæmpelse af vold imod kvinder.

Danmarks daglige forhold til UN Women varetages af den faste FN-mission i New York. Stillingsopslag, der ligeledes beskriver kvalifikationskrav og ansøgningsprocedure, findes på organisationens hjemmeside. Løn- og ansættelsesvilkår følger det fælles FN-system.