Spring til indhold

UNAIDS

UNAIDS, der har sit hovedkvarter i Genève (Schweiz), er FNs centrale organisation til forebyggelse og bekæmpelse af HIV og AIDS.

UNAIDS arbejder både globalt, regionalt og lokalt gennem strategiske handlingsplaner, og konkret faglig bistand til modtagerlandene, bl.a. inden for rammerne af en række vigtige FN-beslutninger. UNAIDS spiller også en central rolle i udbredelsen af kendskabet til HIV og AIDS, herunder forebyggende virksomhed, og i den løbende overvågning af udviklingen i HIV/AIDS-tilfælde. Organisationens aktiviteter er i alt væsentligt finansieret ved frivillige bidrag, der gives direkte til UNAIDS, eller via en eller flere af de deltagende organisationer. Det daglige forhold til UNAIDS varetages af den faste danske FN-mission i Genève.

UNAIDS’ sekretariat er beliggende i Genève, hvortil kommer syv regionalkontorer, og godt 90 landekontorer. Ledige stillinger opslås på UNAIDS’ hjemmeside, der også giver oplysning om de konkrete kvalifikationskrav og ansøgningsproceduren. Der udbydes både faste stillinger – hvortil der normalt gives kontrakt for to år ad gangen – samt et større antal korttidsstillinger for eksperter, konsulenter og projektansatte. Løn- og ansættelsesvilkår følger det fælles FN-system, og kan findes her. Arbejdssproget er UNAIDS er engelsk og fransk. Ansøgning skal indgives elektronisk efter anvisningerne på hjemmesiden.