Spring til indhold

UNEP - FNs Miljøprogram

UNEP , der har sit hovedkvarter i Nairobi (Kenya), er FNs centrale organisation for miljø og bæredygtig udnyttelse af verdens naturressourcer. 

Udover sin egen ledende rolle inden for en række tiltag til beskyttelse af miljøet, og fremme af bæredygtig udvikling har UNEP indgået en lang række partnerskaber med andre internationale organisationer, bilaterale donorer, og privatsektoren med henblik på gennemførelsen af fælles projekter. UNEP er også sekretariat for en række internationale konventioner på området. Sammen med Verdensbanken administrerer UNEP den globale miljøfacilitet (GEF), der yder finansiering til et stort antal projekter inden for miljø og bæredygtig udvikling.

Danmark har fra UNEPs start taget aktivt del i organisationens mange aktiviteter, og yder betydelige frivillige bidrag hertil. Det daglige forhold til UNEP varetages af den danske ambassade i Nairobi, og af kontoret for Grøn Vækst (GRV) i Udenrigsministeriet.

UNEPs sekretariat er beliggende i Nairobi, hvortil der kommer seks regionalkontorer, og et stort antal forbindelseskontorer og specialiserede centre over hele verden, herunder i Genève (Schweiz). UNEPs afdeling for teknologi, industrialisering og økonomi ligger i Paris (Frankrig). Ledige stillinger opslås på UNEPs hjemmeside, der også indeholder oplysning om konkrete kvalifikationskrav og ansøgningsprocedure. Løn- og ansættelsesvilkår følger det fælles FN-system, der kan findes her. Arbejdssproget i UNEP er engelsk og fransk. Ansøgning indgives gennem FNs normale elektroniske ansøgningssystem, som man får adgang til via UNEPs ansøgningsprocedure.