Spring til indhold

UNESCO

UNESCO har særligt ansvar for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information. UNESCO's hovedkvarter ligger i Paris (Frankrig).

Som FN's øvrige store særorganisationer har UNESCO sit hovedvirke inden for den normsættende virksomhed gennem behandling og vedtagelse af konventioner og anbefalinger. Desuden gennemføres omfattende oplysningsvirkomhed og vidensdeling. UNESCO udfører også i et vist omfang operationelle udviklingsaktiviteter i sine medlemslande. Arbejdssprogene er engelsk og fransk.

Udover hovedkvarteret i Paris har UNESCO knap 50 oversøiske landekontorer, samt et antal specialiserede institutter og centre. Det daglige samarbejde med UNESCO varetages af den faste danske UNESCO-delegation, der hører under ambassaden i Paris. Den danske UNESCO-Nationalkommission, der har fagudvalg på alle UNESCO's hovedområder, og hvis sekretariat ligger i Undervisningsministeriet, spiller også en stor rolle i Danmarks samarbejde med UNESCO.

Udover de faste stillinger beskæftiger UNESCO et stort antal personer i korttidsstillinger som eksperter, konsulenter og projektmedarbejdere.  Oplysning om ledige stillinger, konkrete kvalifikationskrav, og ansøgningsprocedurer findes på UNESCOs hjemmeside. Løn- og ansættelsesvilkår i UNESCO følger det fælles FN-system.