Spring til indhold

UNFPA - FNs befolkningsfond

UNFPA, der har sit hovedkvarter i New York (USA), er FNs centrale fond for familieplanlægning og reproduktiv sundhed, især i udviklingslandene, og har stigende fokus på bekæmpelse af HIV/AIDS, og støtte til gravide og fødende.

UNFPA er finansieret udelukkende gennem frivillige bidrag. Danmark har fra starten været blandt de mest aktive deltagerlande i UNFPA, og har gennem årene ydet væsentlige frivillige bidrag til organisationens arbejde. Det daglige forhold til UNFPA varetages af den faste danske FN-mission i New York.

UNFPAs sekretariat er beliggende i New York; men hovedvægten i organisationens virke ligger på landeniveau. UNFPA har således godt 110 landekontorer, tillige med en række særlige tekniske rådgivningshold med ekspertise inden for organisationens mandat. Ledige stillinger opslås på UNFPAs hjemmeside, der også giver oplysning om de konkrete kvalifikationskrav, og om rekrutteringsproceduren. Løn- og ansættelsesvilkår i UNDP følger det fælles FN-system, der kan findes her. Arbejdssprogene i UNFPA er engelsk og fransk.