Spring til indhold

UNICEF - FNs børnefond

UNICEF, der har sit hovedkvarter i New York (USA), er FNs centrale fond for aktiviteter til fordel for børn med hovedvægten på udviklingslandene.

UNICEFs fokus ligger på fremme af børns rettigheder, og på aktiviteter til forbedring af børns levevilkår, herunder inden for sundhed – især bekæmpelse af HIV/AIDS – og grunduddannelse, ligesom UNICEF yder en særlig indsats til støtte for pigebørn og yngre mødre, og for ligestilling i almindelighed. Et omfattende netværk af nationale UNICEF-komiteer, herunder den danske UNICEF-komité, yder en stor indsats for at udbrede kendskabet til UNICEFs idealer og virke, og for at tilvejebringe midler, især fra private kilder, til organisationens arbejde.

UNICEF er udelukkende finansieret af frivillige bidrag. Danmark har fra starten været blandt de mest aktive deltagerlande i UNICEF, og har gennem årene ydet meget store frivillige bidrag til organisationens arbejde. Det daglige forhold til UNICEF varetages af den faste danske FN-mission i New York.

UNICEFs sekretariat er beliggende i New York. Hovedvægten i organisationens arbejde ligger dog på landeniveau; og UNICEF har således otte regionalkontorer, og knap 130 landekontor. UNICEFs omfattende varelager - hvorfra der med kort varsel udsendes varer og andet udstyr, især i krisesituationer - ligger i København. Ledige stillinger opslås på UNICEFs hjemmeside, der også giver oplysning om de konkrete kvalifikationskrav, og om rekrutteringsproceduren. Løn- og ansættelsesvilkår i UNICEF følger det fælles FN-system, der kan findes her. Arbejdssprogene i UNICEF er engelsk og fransk.

Under sit program for talentudvikling (NETI) søger UNICEF med jævne mellemrum kandidater til indgangs- og mellemlederstillinger til en samlet udvælgelsesprøve. De beståede kandidater tilbydes herefter en 12-måneders uddannelsesstilling i UNICEF med to måneder i hovedkvarteret, og de resterende ti måneder på et landekontor, inden der eventuelt tilbydes fast ansættelse.