Spring til indhold

UNIDO

UNIDOs hovedformål er at fremme industrialisering i udviklingslandene med henblik på fattigdomsbekæmpelse og sikring af bæredygtig udvikling.

UNIDO har sit hovedsæde i Wien (Østrig), hvortil kommer et begrænset antal kontorer på landeniveau.  Som de øvrige særorganisationer virker UNIDO især inden for norm- og standardformulering, men har også omfattende operationelle udviklingsaktiviteter. Danmarks daglige forhold til UNIDO varetages af den faste UNIDO-delegation, der er en del af den danske ambassade i Wien.

Stillingsopslag i UNIDO, der også beskriver kvalifikationskrav og ansøgningsprocedure, findes på organisationens hjemmeside. Løn- og ansættelsesvilkår følger det fælles FN-system. Arbejdssproget er engelsk og fransk.