Spring til indhold

Sekunderet National Ekspert SNE stilling

21.12.2018  12:59
Til besættelse af en ledig SNE-stilling som International Relations Officer for Overseas Countries and Territories (OCTs) i Europa Kommissionens Direktorat for International Samarbejde og Udvikling (DG DEVCO) i Bruxelles


Udenrigsministeriet har i en årrække sekunderede nationale ekspert (SNE) til både Europa Kommissionen, den Fælles Udenrigstjenestes hovedkvarter i Bruxelles og EU's delegationer uden for Unionen. Sekunderet ekspert stillinger er typisk policy stillinger med et relativt stort ansvarsområde og vil typisk have en varighed af mellem to og tre år og i særlige tilfælde op til fire år. Den sekunderede ekspert udlånes til EU, men forventes at have god kontakt til den faglige ansvarlige inden for området i enten Udenrigsministeriet i København, Danmarks Repræsentation i Bruxelles el. den lokale danske ambassade.

De formelle kriterier for besættelse af stillingen er minimum 12 måneders fast- el. kontraktansættelse i centraladministrationen umiddelbart inden sekunderingen og tre års professionel erfaring efter endt uddannelse.

Der vil være et indledende interview i Udenrigsministeriet, som oversender ansøgningerne fra de 1-3 bedst egnede kandidater til Europa Kommissionen. Kandidaterne vil derefter blive indkaldt til interview af Kommissionen. Udenrigsministeriet indgår kontrakt med den udvalgte kandidat til stillingen, som herefter udlånes til Kommissionen (en såkaldt sekundering, som er ligestillet med en traditionel udsendelse for UM’s ansatte). Den sekunderet ekspert oppebærer skattepligtig løn fra Udenrigsministeriet samt skattefri dagpenge (365 dage om året) og et skattefrit månedsbeløb til dækning af flytteudgifter mv.

Udenrigsministeriets rammer for SNE-udsendelse, der supplerer EU’s egne regelsæt for sekunderede nationale eksperter, kan findes nedenfor. EU-regler for SNE’er i Europa Kommissionen kan læses her: SNE-regler pr. november 2008 samt dagpengesatser og månedsbeløb per januar 2019.

 

Interesserede kandidater bedes udarbejde en kort motiveret ansøgning samt et CV på engelsk eller fransk i PDF eller Word ved brug af den særlige Europass-formular, der kan findes på følgende link: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte ANA/Maja Sofie Burgaard (majbur@um.dk) samt HR/Charlotte Just, som materialet også sendes til (chajus@um.dk, cc: HR@um.dk) senest 14. januar 2019, kl. 12:00.

Seneste nyt

    Se alle