Spring til indhold

INTERESSERET I EU-POLITIK? PRAKTIKANTOPHOLD I EUROPA-PARLAMENTET

21.06.2021  08:59

De såkaldte ”Robert Schuman Traineeships” er praktikophold i Europa-Parlamentets administration; Generalsekretariatet. De har til formål at give studerende, der er tæt på studiets afslutning, en direkte oplevelse af arbejdsprocessen i Europa-Parlamentet og mulighed for at anvende deres kompetencer fra studiet i praksis. Langt de fleste pladser er i Bruxelles, mens ca. 10% af praktikanterne placeres i Luxembourg. Der er endvidere et mindre antal i Strasbourg.

For uddybende stillingsbeskrivelser og information om ansøgning se her.

For første gang i år har Europa-Parlamentet introduceret ”The Schuman Recruitment and Development Program”, som giver mulighed for fastansættelse efter endt praktikophold. Ved praktikopholdets afslutning får man mulighed for at tage en intern concours, og dermed blive tilbudt fast stilling ved Europa-Parlamentet.

Krav

Ansøgere skal være fyldt 18 år (når praktikopholdet begynder), samt være statsborgere i et EU-medlemsland eller et EU-ansøgerland. Man skal have bestået bachelordelen af sit studie (inden ansøgningsfristen), og man kan også søge efter afslutningen af studiets kandidatdel. Man skal have indgående kendskab til mindst ét af EU´s 24 officielle sprog, og man må ikke tidligere have været praktikant eller i lønnet beskæftigelse af mere end 2 måneders varighed i institutioner dækket af EU-budgettet (se intuitioner dækket af EU-budgettet her).

Ansøgningsfrist

Der er to årlige praktikperioder: fra 1. marts til 31. juli og fra 1. oktober til 29. februar. Ansøgningsperioderne er normalt hhv. 1. november til 30. november og 1. juni til 30 juni. Læs mere om ansøgning under det enkelte stillingsopslag (se her) eller læs mere om processen her:

Man får besked ca. 2-3 måneder før praktikopholdets start. Ansøgerne opdeles i kategorierne “unsuccessful, waiting list or preselected applicants”.

Varighed

5 måneder.

Hvor kan man læse mere

Regler for praktikanter i Europa-Parlamentet kan læses her.

Se også deres FAQ her.

Antal danske pladser

Ingen fast dansk kvote. Udvælgelsen afhænger af individuel vurdering af ansøgningerne. Parlamentet modtager årligt omkring 21.000 ansøgninger, og der bliver udvalgt 900 kandidater. Der er typisk tale om 4-5 danske udvalgte ansøgere per runde.

Finansiering

Europa-Parlamentet yder et månedligt scholarship. Der vil ske fradrag i dette beløb, hvis praktikanten har anden indkomst (men ikke SU). Der ydes støtte til udgifterne til ud- og hjemrejse. Parlamentet betaler for supplerende sundheds- og ulykkesforsikring.

Praktikopholdet kan på flere studier være meritgivende, og SU kan under visse betingelser medbringes. Ansøgere opfordres til selv at undersøge forhold og krav vedr. merit og SU på den stedlige uddannelsesinstitution.

Kontakt

Har du spørgsmål til praktik kan du henvende dig til Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark tlf.: +4533 14 33 77 / e-mail [email protected].Seneste nyt

    Se alle