Spring til indhold

EU søger administratorer inden for folkesundhed (AD6)

20.03.2018  15:08

Europa-Kommissionen søger dygtige og motiverede specialister inden for sundhed og fødevaresikkerhed, revision, inspektion og evaluering samt fødevaresikkerhedsspecialister inden for politik og lovgivning.

Administratorer inden for sundhed og fødevaresikkerhed arbejder inden for områder såsom fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed eller inden for sundhedsbeskyttelse. Du vil i denne stilling udføre og lede revisioner, udarbejde rapporter og rapportere om tekniske anliggender samt vedligeholde professionel og videnskabelig viden inden for området. Tjenestestedet for disse stillinger vil hovedsagligt være placeret i Grange i Irland, og der forventes betydelig rejseaktivitet i forbindelse med jobbet.

Administratorer inden for politik og lovgivning arbejder inden for områder såsom fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed. I denne stilling vil du udvikle politikker og lovgivning, gennemføre og forvalte eksisterende lovgivning og udføre reguleringsmæssige opgaver, herunder risikovurdering, samt overvåge handelsaftaler.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper. Du vil arbejde i multikulturelle, internationale og forskelligartede teams med det formål at gøre dagligdagen bedre for over 500 mio. EU-borgere og mennesker i resten af verden.

For at kunne ansøge skal du have en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed inden for et relevant område såsom veterinærmedicin, agronomi, kemi, fødevare- og ernæringslovgivning, biologi, levnedsmiddelvidenskab, statskundskab eller økonomi vedrørende landbrugsfødevareindustrien. Efter opnåelsen af eksamensbeviset skal du have haft mindst 4 års erhvervserfaring med relevans for arbejdsopgaverne. Derudover skal du have kendskab til mindst to officielle EU-sprog: et sprog på minimum C1-niveau og et andet sprog på minimum B2-niveau. Et af sprogene skal være engelsk, fransk, tysk eller italiensk. Bemærk venligst, at du kun kan ansøge om at deltage i udvælgelsesproceduren til én jobprofil.

Der åbnes for tilmeldingen til begge udvælgelsesprøver den 15. marts 2018. Ansøgningsfristen er den 17. april 2018 kl. 12.00 (middag) Bruxellestid.

Yderligere oplysninger om udvælgelseskriterier, procedurer og om, hvordan man søger, findes på eu-careers.eu  Seneste nyt

    Se alle