Spring til indhold

EU leder efter specialister i databeskyttelse

06.08.2018  16:35

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse søger motiverede specialister i databeskyttelse, der har ekspertise og professionel erfaring inden for databeskyttelse i den offentlige administration. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse er baseret i Bruxelles og opererer over alt i Europa og resten af verden. Den er EU's uafhængige tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for at sikre, at EU's institutioner og organer overholder databeskyttelseslovgivningen.

Som specialist i databeskyttelse forventes du at forberede rapporter, holdninger og afgørelser med henblik på at sikre fortolkningen og anvendelsen af reguleringen af og lovgivningen inden for databeskyttelse samt overvåge den politiske og lovgivningsmæssige udvikling vedrørende beskyttelse af personlige data. Du skal hjælpe med til at beskytte og garantere de grundlæggende rettigheder i forbindelse med databeskyttelse og privatliv. Dette betyder, at du vil komme til at arbejde med nogle af de mest udfordrende og vanskelige spørgsmål inden for dette felt. Arbejdet kan indbefatte rejseaktivitet.

For at kunne ansøge skal du have en universitetsgrad på mindst 3 år i jura eller et andet fag efterfulgt af mindst 3 års professionel juridisk erfaring, og du skal i mindst halvdelen af denne periode primært have arbejdet inden for udvikling og anvendelse af databeskyttelseslovgivning i den offentlige forvaltning. Desuden skal du være EU-borger med grundigt kendskab til et af de officielle EU-sprog og mindst et tilfredsstillende kendskab til engelsk eller fransk.

Som arbejdsgiver tilbyder EU adgang til et ekspertsamfund med en lang række muligheder for at lære mere, styrke dine evner og udvikle din karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper. Du vil arbejde i multikulturelle, internationale og forskelligartede teams med det formål at gøre dagligdagen bedre for over 500 mio. EU-borgere og mennesker i resten af verden.

Du kan ansøge fra den 26. juli til den 11. september 2018 kl. 12.00 (Bruxellestid).

For yderligere information om udvælgelseskravene og om hvordan du ansøger, se: data-protection.eu-careers.eu. Læs mere om vores politik om lige rettigheder på equal-opportunities.eu-careers.eu.Seneste nyt

    Se alle