Spring til indhold

Midlertidig ansættelse som dansksproget juristlingvist ved EU-Domstolen

08.01.2019  15:11

Du får et stort ansvar, idet du sammen med din gruppe står for den danske version af Domstolens domme og andre afgørelser. Du skal derfor være en dygtig jurist og interessere dig for EU-ret og medlemslandenes retssystemer.

Du skal være cand.jur. eller cand.merc.jur.

Du skal have kendskab til fransk, der er Domstolens arbejdssprog, og et andet EUsprog. Frem for alt skal du kunne skrive et godt dansk. Relevant erhvervserfaring er en fordel.

Du vil om nødvendigt få undervisning i fransk og desuden i et eller flere af de andre europæiske hovedsprog, alt efter dine og kontorets behov.

Du bliver ansat i henhold til tidsbestemte kontrakter, der kan forlænges. Lønnen er attraktiv, og du får en god social sikring. Her er vuggestue, børnehave og dansk skole til gymnasieafslutning.

Egnede ansøgere vil blive indkaldt til en prøve, der består i oversættelse til dansk af en fransk juridisk tekst (uden ordbog) og oversættelse af en juridisk tekst på et andet af Unionens sprog efter dit valg. Prøven efterfølges af en ansættelsessamtale. Inden ansættelsen skal du endvidere gennemgå en lægeundersøgelse med tilfredsstillende resultat.

Nærmere oplysninger kan indhentes på følgende mail-adresse: [email protected]

Oplysninger i almindelighed om Domstolen og dens oversættelsestjeneste kan søges på http://www.curia.europa.eu/

Ansøgninger, herunder CV, oprettes via følgende link https://curia.europa.eu/apply.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2019.

Prøverne forventes afholdt i februar 2019.

Dette opslag træder ikke i stedet for meddelelser om udvælgelsesprøver, som afholdes med regelmæssige mellemrum af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO).Seneste nyt

    Se alle