Spring til indhold

Udenrigsministeriets bæredygtighedsinitiativ - Vi vil omsætte ord til handling 

Vi arbejder for at styrke Parisaftalen og FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling, både ved de internationale forhandlingsborde, i vores bilaterale samarbejder og gennem vores udviklingsbistand. Vi er en troværdig partner på den grønne dagsorden – og det skal vi blive ved med at være i takt med at verden bevæger sig i en mere bæredygtig retning.

Derfor lancerede vi i november 2019 en intern bæredygtighedsstrategi med det formål at skabe en grønnere og bedre arbejdsplads for alle i ude- og hjemmetjenesten. Vi vil kort fortalt omsætte ord til handling, når det gælder de globale målsætninger, og vi vil sikre overensstemmelse mellem vores interne procedurer og eksterne budskaber.

Det er vores vision, at bæredygtighedsstrategien skal gøre Udenrigsministeriet til én af verdens fem mest bæredygtige udenrigstjenester inden år 2025. Dermed fastholder vi høj troværdighed over for medarbejdere og forbliver en relevant organisation for kommercielle, statslige og udviklingspolitiske partnere på den grønne dagsorden. 

Bæredygtighedsstrategien består af tre søjler med hver sin overordnede ambition:

 • Væsentlig reduktion af Udenrigsministeriets CO2-aftryk
 • Bæredygtighed som ledetråd for de valg, vi træffer i vores dagligdag
 • Udenrigstjenesten skal være den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark

Vi udvikler hvert år flere konkrete tiltag, der bevæger os tættere på de tre overordnede ambitioner. Nogle initiativer kan implementeres på tværs af hele udenrigstjenesten, mens andre primært er relevante for hjemmetjenesten på Asiatisk Plads i København eller primært for vores diplomatiske repræsentationer i udlandet.

Status siden lanceringen af initiativet

Der ligger et stort arbejde foran os, og vi begyndte med mange åbne spørgsmål. De første faser har derfor været fokuseret på at definere hvor bæredygtige er vi i dag? Og i forlængelse heraf hvilke indsatsområder, der har det største potentiale? De spørgsmål har vi efterhånden fundet svar på, og vi har allerede igangsat en række konkrete tiltag:

 • Over de seneste år er der gennemført energibesparelser på næsten 50% på tværs af bygninger i hjemmetjenesten, ved for eksempel at overgå til LED-belysning, nye cirkulationspumper og en tilpasning af vores ventilationssystem. Ministeriets bygning, Eigtveds Pakhus har ydermere fået bæredygtigheds stemplet ”Green Key certification”.
 • Vi planlægger yderligere energieffektiviseringer i de kommende år, herunder installering af solceller på taget af bygningen på Asiatisk Plads, der forventes at kunne dække op imod 10% af vores energiforbrug i hjemmetjenesten.
 • Vi reducerer udledningen fra vores kødforbrug i kantinen i København, gennem en fast ugentlig vegetardag. Vi har ydermere indført et fuld stop på engangsplastik, samtidig med at vi har skruet op for indsatsen ift. affaldssortering.
 • I udetjenesten har vi installeret solcelleanlæg på en række ambassader, herunder i Pretoria, Ouagadougou, Brasilia, Washington og Accra, og vi planlægger anlæg på yderligere otte til ti missioner, herunder særligt i lande, hvor der ellers er begrænset adgang til vedvarende energikilder. I Accra har solcellerne nedsat energiforbruget med 46% på bare ét år, og i Washington førte de i løbet af første måned til en CO2-reduktion på 3 ton.
 • Flere repræsentationer har opstillet ladere til elbiler og udskiftet diesel- eller benzin biler med elbiler og/eller el-scootere. Det gælder for eksempel vores ambassade i Nairobi, der dermed blev den første ambassade i Kenya med en elbil.
 • Endelig har vi implementeret en ligestillingshandlingsplan, der skal gøre Udenrigsministeriet til en mere inkluderende arbejdsplads – både i ude- og hjemmetjenesten.

Klimafrontposter som spydspids for udetjenestens bæredygtighedsarbejde

Vi har udpeget 20 repræsentationer til klimafrontposter, som dermed har et særligt ansvar for at fremme den grønne dagsorden i deres værtsland og i en international kontekst. De forventes ydermere at gå foran med bæredygtighedsindsatsen lokalt, hvilket sikres gennem årlige handleplaner.

For eksempel er ambassaden i Abu Dhabi i samarbejde med ligesindede EU-lande begyndt at sortere og genanvende affald – og fremme en grøn praksis i et land, hvor affaldssortering er et sjældent syn. Ambassaden i New Delhi opsamler og genanvender regnvand, mens generalkonsulatet i New York styrker byens plante- og blomsterliv ved at installere bistader på Danmarkshusets tagterrasse.

Ambitioner

 • Væsentligt reducere Udenrigsministeriets CO2-aftryk
 • Bæredygtighed er en ledetråd for de valg, vi træffer i vores dagligdag
 • Udenrigstjenesten er den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark

Disse ambitioner er koblet til tre overordnede emner og underliggende globale målsætninger: