Spring til indhold

Udenrigsministeriets bæredygtighedsinitiativ - walk the talk on the Global Goals

Danmark og Udenrigsministeriet er varme fortalere for en mere bæredygtig verden, og vi gør, hvad vi kan for at fremme bæredygtighedsdagsordenen både nationalt og internationalt.

Derfor har vi i Udenrigsministeriet lanceret vores egen bæredygtighedsstrategi, som tilstræber at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads og dermed bidrage til opnåelsen af FN’s Verdensmål og Paris-aftalen. Med vores bæredygtighedsstrategi vil vi omsætte ord til handling, når det gælder opfyldelsen af de globale målsætninger og dermed sikre overensstemmelse mellem vores interne procedurer og eksterne budskaber og handlinger.

Det er vores vision, at bæredygtighedsstrategien skal gøre Udenrigsministeriet til én af verdens fem mest bæredygtige udenrigstjenester inden for de næste fem år. Derved ønsker vi at fastholde høj troværdighed over for medarbejdere og partnere og forblive en relevant organisation i takt med, at verden bliver mere bæredygtig.

Bæredygtighedsstrategien vil blive implementeret inden for tre søjler med hver sin overordnede ambition:

  • Væsentligt reducere Udenrigsministeriets CO2-aftryk
  • Bæredygtighed er en ledetråd for de valg, vi træffer i vores dagligdag
  • Udenrigstjenesten er den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark

Inden for hver søjle er der flere konkrete initiativer til, hvordan vi kan skabe fremskridt og opnå vores ambitioner. Nogle initiativer er kan implementeres på tværs af hele udenrigstjenesten, mens andre primært er relevante for ministeriet på Asiatisk Plads i København eller de diplomatiske repræsentationer i udlandet.

Der ligger et stort arbejde foran os, og der er fortsat mange åbne spørgsmål, vi endnu ikke kender svaret på. Derfor fokuserer den første fase af initiativet bl.a. på at definere ”baselines” - hvor bæredygtige er vi i dag, og hvor kan vi forbedre os? Vi vil også gå efter de lavt hængende frugter og for eksempel arbejde på at få indarbejdet mere bæredygtige vaner dagligdagen.

Vi har allerede igangsat en række konkrete tiltag. I ministeriets bygninger i København har der over de seneste år været en markant energibesparelse på omkring 40%, bl.a. fordi vi er gået over til LED-belysning, fået nye cirkulationspumper og udskiftet dele af vores ventilationssystem. Desuden har Eigtveds Pakhus fået bæredygtighedsstemplet ”Green Key certification”. I udetjenesten har ambassaden i Ghana installeret solcelle-anlæg og ny aircondition, der har nedsat energiforbruget med 46% på bare ét år. Og ambassaden i Estland er gået helt væk fra at bruge engangsplastik. Vi arbejder på, at disse og andre initiativer i den kommende tid bliver bredt ud til større dele af udetjenesten.

Ambitioner

  • Væsentligt reducere Udenrigsministeriets CO2-aftryk
  • Bæredygtighed er en ledetråd for de valg, vi træffer i vores dagligdag
  • Udenrigstjenesten er den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark

Disse ambitioner er koblet til tre overordnede emner og underliggende globale målsætninger: