Spring til indhold

Risiko for pandemi

Udenrigsministeriet og de danske sundhedsmyndigheder er meget opmærksomme på risikoen for og konsekvenserne af en eventuel influenzapandemi - både herhjemme og i udlandet.

Hvis en influenzaepidemi bryder ud, vil det kunne påvirke forholdene, hvor man rejser, også selv om du ikke selv er blevet smittet. Der kan f.eks. være rejserestriktioner til bestemte områder eller screening lufthavne.

Skulle sygdommen udvikle særlig høj smitsomhed, kan der opstå en global epidemi, en såkaldt pandemi, som i tilfældet med Influenza A (H1N1) i 2009.

Det kan ikke på forhånd siges, hvor farlig en sådan influenza vil være, og klassificeringen af en epidemi som pandemi siger ikke noget om farligheden.

Du kan då rådgivning om sygdomme i udlandet og vaccinationer kan fås hos Statens Serum Institut. Se også Fødevarestyrelsens hjemmeside og særskilt hjemmeside om fugleinfluenza.

""
Hvis en influenzaepidemi bryder ud, vil det kunne påvirke forholdene, hvor man rejser.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Lægebehandling

Kan jeg regne med passende lægebehandling, hvis jeg bliver syg på rejsen?

Hvis du rejser inden for EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, er du dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Rejser du i resten af verden bør du tegne en privat rejseforsikring for at have adgang til lægebehandling i det land, du opholder dig i. Undersøge hos forsikringsselskabet, hvordan du er dækket, hvis der udbryder epidemi. 

Husk, at en epidemi/pandemi er ensbetydende med, at der er mange tilfælde af sygdommen på samme tid. I nogen lande kan det betyde, at det lokale sundhedsvæsen ikke har kapacitet til at behandle alle sygdomsramte.

Beredskab for danskere i udlandet

Hvordan får jeg hjælp?

Opholder du dig i udlandet, har du selv ansvaret for evt. sygdomsbehandling i det lokale sundhedssystem. Du kan altid få gode råd eller blive henvist til specifikke klinikker igennem dit forsikringsselskab eller rejsearrangør. Du kan også få rådgivning på bl.a. hjemmesiden hos Statens Serum Institut.

Vi gør hvad vi kan for at hjælpe nødstedte danskere i udlandet i tilfælde af udbrud af særlig farlig pandemi. I alvorlige tilfælde vil vi sammen med bl.a. sundhedsmyndighederne iværksætte og koordinere hjælp til danskere i udlandet. Indsatsen koordineres også internationalt – navnlig mellem de nordiske lande og EU-landene.

Mulighederne for at hjælpe afhænger af en række forhold i situationen, f.eks. hvilken sygdom, der er tale om, hvordan den spredes og eventuelle restriktioner på at rejse i berørte lande.

I en krisesituation udløst af en pandemisk influenza vil Udenrigsministeriet, ambassaderne og konsulaterne løbende rådgive og informere berørte danske rejsende.

Gode råd

Overvej på forhånd om du bør anskaffe forebyggende og behandlende medicin.

Vi anbefaler at du holder dig opdateret hos de lokale sundhedsmyndigheder, f.eks. fra deres hjemmesider eller evt. gennem kontakt til egen læge lokalt.

Danske virksomheder med udsendt personale kan overveje at etablere beredskab for deres medarbejdere. Også her kan de danske sundhedsmyndigheder rådgive.

Undersøg om det er muligt at ændre din flyafgang eller dækket udgifter til ufrivilligt forlænget ophold i tilfælde af et pandemiudbrud?

Staten iværksætter kun evakuering, hvis der er overhængende fare for liv og helbred. Det vil ikke være tilfældet for de fleste rejsende ved et pandemiudbrud.

Du bør derfor undersøge, hvilke muligheder for transport og finansiering, der følger af aftaler med din rejsearrangør og dit forsikringsselskab.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind