Spring til indhold

Eksportdokumenter

Der er et par ting, man skal være opmærksom på, når man skal have en Apostille på eksportdokumenter.

En dansk myndighed skal påtegne dokumenterne forud for apostillepåtegning i Udenrigsministeriet.

Nogle dokumenter er ikke dækket af Apostille-konventionen, og de vil derfor få et andet type stempel i Udenrigsministeriet. Dette stempel er gratis. 

Følgende af handelskammeret eller relevante myndigheder udstedte dokumenter er ikke dækket af konventionen:

 • Oprindelsescertifikater (Certificates of Origin)
 • Frisalgscertifikater (Free Sale Certificates)
 • Sundhedscertifikater (Health Certificates) for eksportvarer
 • Plantesundhedscertifikater (Phytosanitary Certificates)
Følgende af virksomhederne udstedte dokumenter er ikke dækket af konventionen:

 • Fakturaer (Invoices)
 • Eksportlicenser (Export Licences)
 • Pakkelister (packing lists)

Nogle eksportrelaterede dokumenter er omfattet af konventionen

Udenrigsministeriet laver derfor en Apostille på dem, hvis de er underskrevet af en offentlig dansk myndighed.

Listen af dokumenter inkluderer blandt andet:

 • Agent- og distributøraftaler
 • Kontrakter
 • Prislister
 • Tilbud
 • Vedtægter
 • ISO-certifikater
 • WHO-certifikater
 • Udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Registreringscertifikater (Certificates of Registration)
 • Hjemstedserklæringer (Certificates of Residency)
 • Overensstemmelseserklæringer (Declarations of Conformity)
 • Inspektionscertifikater (Statements on Good Manufacturing Practices)
 • Certifikater for farmaceutiske produkter (Certificates of a Pharmaceutical Product)
 • Certifikater, der bekræfter at et firma er CE-mærket
 • Quality System Certifications
 • Certificates of Approval
 • Certificates of Analysis
 • Certificates of Manufacture and Auto-Control
 • Letters of Authorization

Eksportdokumenter, der er udstedt af private firmaer, skal påtegnes ét af de nedenstående autoriteter, inden legalisering kan finde sted i Udenrigsministeriet:

Dansk Erhverv

Dansk Industri