Spring til indhold

Uddannelsesdokumenter, diplomer mv.

Ikke alle uddannelsesdokumenter er udstedt med en fysisk/våd underskrift. Hvis dit diplom er udstedt med et scan eller en kopi af en underskrift, kan det ikke legaliseres direkte. I sådanne tilfælde skal du bede uddannelsesstedet lave en tro kopi, der derefter underskrives med en fysisk/våd underskrift. Underskriverens navn og stillingsbetegnelse skal tydeligt fremgå af dokumentet.
 

Hvis vi ikke har underskriveren i vores system, er vi nødsaget til at kontakte uddannelsesstedet/studieadministrationen og få en bekræftelse på, at signaturen er ægte. For at gøre processen hurtigere, kan du med fordel bede uddannelsesstedet/studieadministrationen sende en mail med en indscannet underskrift til vores sikre e-mailadresse bvpsik@um.dk, hvor de bekræfter den pågældende medarbejders underskrift. Her skal medarbejderens navn og stillingsbetegnelse ligeledes fremgå.

 
OBS: Vi kan ikke legalisere notarpåtegnede tro kopier af danske uddannelsesdokumenter, ligesom vi kun kan legalisere uddannelsesdokumenter og diplomer på godkendte danske uddannelser. Dokumenter udstedt i andre lande skal legaliseres i det pågældende land af den kompetente myndighed (typisk landets udenrigsministerium). 

Når du har sørget for ovestående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

  • Møde op på Legaliseringskontoret i åbningstiden med det originale dokument, du har fået underskrevet. Husk kvitteringen for købet. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter.
  • Sende os det påtegnede originale dokument med posten og vedlægge kvitteringen for købet. Behandlingstiden for dokumenter modtaget med posten er op til 5 arbejdsdage, fra vi modtager dokumentet på kontoret. Derefter sender vi dokumentet retur med den valgte leveringsmetode.

Webshop: Klik her

Vejledning til webshop: Klik her

Pris:

Prisen for en Apostille/legalisering er DKK 200 per dokument 

 

Telefontider:

Mandag - onsdag: kl. 14.00-15.00

Telefonnummer: +45 3392 1233

 

Lukkedage i 2020-2021:

9. april - 10. april
13. april

8. maj

21. maj

1. juni

5. juni
24. december - 3. januar 2021

 

Kontakt information:

Asiatisk Plads 2

1448 København K

Telefon: +45 33921233

E-mail: legalisering@um.dk

 

 

For at se hvor legaliseringskontoret ligger, klik her