Spring til indhold

Uddannelsesdokumenter, diplomer mv.

Ikke alle uddannelsesdokumenter er udstedt med en fysisk/våd underskrift.


Hvis du skal have legaliseret en dansk udstedt uddannelsesdokument udstedt af en officielt anerkendte uddannelsesinstitution, som ikke har en fysisk/våd underskrift skal du kontakte studieadministrationen, der kan lave en certificeret tro kopi, som underskrives i hånden med en fysisk/våd underskrift. Der stilles ikke  krav om, hvem der underskriver fra den pågældende uddannelsesinstitution (notarbekræftede kopier kan ikke legaliseres).  

Hvis vi ikke har underskriveren i vores system, er vi nødsaget til at kontakte uddannelsesstedet/studieadministrationen og få en bekræftelse på, at signaturen er ægte. For at gøre processen hurtigere, kan du med fordel bede uddannelsesstedet/studieadministrationen sende en mail med en indscannet underskrift til vores sikre e-mailadresse bvpsik@um.dk, hvor de bekræfter den pågældende medarbejders underskrift. Her skal medarbejderens navn og stillingsbetegnelse ligeledes fremgå.