Spring til indhold

Uddannelsesdokumenter, diplomer mv.

Ikke alle uddannelsesdokumenter er udstedt med en fysisk/våd underskrift. Hvis dit diplom er udstedt med et scan eller en kopi af en underskrift, kan det ikke legaliseres direkte. I sådanne tilfælde skal du bede uddannelsesstedet lave en tro kopi, der derefter underskrives med en fysisk/våd underskrift. Underskriverens navn og stillingsbetegnelse skal tydeligt fremgå af dokumentet.
 

Hvis vi ikke har underskriveren i vores system, er vi nødsaget til at kontakte uddannelsesstedet/studieadministrationen og få en bekræftelse på, at signaturen er ægte. For at gøre processen hurtigere, kan du med fordel bede uddannelsesstedet/studieadministrationen sende en mail med en indscannet underskrift til vores sikre e-mailadresse bvpsik@um.dk, hvor de bekræfter den pågældende medarbejders underskrift. Her skal medarbejderens navn og stillingsbetegnelse ligeledes fremgå.

 
OBS: Vi kan ikke legalisere notarpåtegnede tro kopier af danske uddannelsesdokumenter, ligesom vi kun kan legalisere uddannelsesdokumenter og diplomer på godkendte danske uddannelser. Dokumenter udstedt i andre lande skal legaliseres i det pågældende land af den kompetente myndighed (typisk landets udenrigsministerium). 

Når du har sørget for ovestående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

  • Møde op på Legaliseringskontoret i åbningstiden med det originale dokument, du har fået underskrevet. Husk kvitteringen for købet. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter.
  • Sende os det påtegnede originale dokument med posten og vedlægge kvitteringen for købet. Behandlingstiden for dokumenter modtaget med posten er op til 5 arbejdsdage, fra vi modtager dokumentet på kontoret. Derefter sender vi dokumentet retur med den valgte leveringsmetode.