Spring til indhold

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier.

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende vores vejledninger og hvis du er undervejs eller hjemkommet fra en rejse. Kan du ikke her finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider. Det kan være information om rejserestriktioner og andre tiltag fra de lokale myndigheder for at bremse udbredelsen af smitten.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, henhører ikke under Udenrigsministeriet men under Politiet. Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark kan kontaktes på: +45 7020 6044 på hverdage mellem 08:00 og 16:00 og i weekender og helligdage mellem 09:00 og 14:00.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. For et overblik over de danske myndigheders samlede information til borgerne, henviser vi til hjemmesiden coronasmitte.dk .

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 29.05.2020 kl. 21:05.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. August.

Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra d. 15. juni åbner op for rejse til. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere. Derudover skal man være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret på rejsevejledningen i landet.

Hvis du er på rejse eller trods udenrigsministeriets anbefalinger planlægger at rejse, bør du være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19.

Restriktionerne kan være tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, lukning af grænseovergange eller andet.

Som rejsende kan man ydermere uforvarende risikere at være med til at sprede smitte under sin rejse.

Den globale situation ændrer sig hastigt, og det er derfor for tidligt at vurdere, hvorvidt og/eller hvor meget rejsevejledningerne kan ændre sig efter den 31. maj 2020. Dette vil blandt andet afhænge af den aktuelle smittespredning samt nationale og lokale myndigheders tiltag.

Udenrigsministeriet anbefaler desuden, at man er opmærksom på sin personlige sikkerhed og holder sig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og sit rejsebureau. Du kan også finde informationer på de danske ambassaders hjemmeside ligesom du anbefales at læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I sidste ende beslutter man selv, om man ønsker at tage af sted. Man bør undersøge nøje, hvorvidt ens forsikringsdækning er tilstrækkelig. Hvis der er den mindste tvivl om forsikringsdækningen, bør man kontakte sit forsikringsselskab.

Er der lande hvor I ikke fraråder rejser til?

Fra den 15. juni åbnes der op for rejser til Island, Norge og Tyskland.

Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere. Derudover skal man være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret på rejsevejledningen i landet.

Hvornår åbner I op for rejser til flere lande?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser foreløbigt frem til 31. August.

Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra d. 15. juni åbner op for rejse til. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere. Derudover skal man være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret på rejsevejledningen i landet.

Regeringen er derudover i dialog med Sverige og Finland, og der kan på den baggrund eventuelt komme yderligere lempelser i rejsevejledningerne inden den 31. august. I forhold til Sverige kan rejsevejledningen – såfremt der kan findes en betryggende model – f.eks. regionalt justeres. Der vil være særlig fokus på Øresundsregionen.

Hvis udviklingen i smittetrykket begynder at gå den forkerte vej, er Udenrigsministeriet også klar til at stramme rejsevejledningerne igen.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg allerede har booket en rejse til udlandet?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser foreløbigt frem til 31. August. Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra d. 15. juni åbner op for rejse til.

Hvis man allerede har booket en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til, skal spørgsmål vedr. økonomisk erstatning rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Hvad betyder det her for danskere, der pendler til Sverige for at arbejde?

Danskere der pendler til Sverige, for at arbejde, vil ikke blive afvist, når de ønsker at rejse tilbage til Danmark. Men som almindelig rejsende, der krydser grænsen, må man forvente markant forlænget rejsetid ind i Danmark så længe grænsekontrollen står på. 

Hold dig opdateret for myndighedernes tiltag her på hjemmesiden coronasmitte.dk.

Beslutningen om at fraråde alle ikke-nødvendige rejser gælder i princippet også for pendling til udlandet.

Den kraftige opfordring til at blive hjemme 14 dage efter udlandsrejse gælder borgere, der kommer hjem fra privat rejse til Sverige. Dermed er arbejdstagere der krydser grænsen fortsat undtaget.

Udenrigsministeriet kan ikke garantere, at der ikke sker pludselige ændringer i andre landes tilgang, herunder f.eks. at grænsekontrollen skærpes. Danske ambassader har på deres hjemmeside information om særlige lokale forhold i forhold til tiltag angående coronavirus. Find kontaktinformation på danske ambassader her.

Under rejsen

Hvad gør jeg, hvis jeg strander på rejsen i udlandet?

Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder kontakt dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande. 

Hvis du er strandet og ikke kan rejse videre, bør du være særligt opmærksom på din personlige sikkerhed og sundhed og sikre dig adgang til sikkert logi, Adhedsvæsen, såfremt du skulle blive syg. Følg Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som du kan læse mere om på www.coronasmitte.dk.Tilmeld dig Danskerlisten på Udenrigsministeriets app ”Rejseklar” eller via www.um.dk, hvor du også kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Hvis du er strandet og har brug for hjælp til hjemrejse kan du kontakte den danske ambassade, der hvor du opholder dig.

 

Udenrigsministeriet og danske ambassader arbejder sammen med andre landes ambassader på at finde løsninger med de lokale myndigheder for strandede. Vi henstiller til tålmodighed, da det kan tage tid at løse.

Hvis du har spørgsmål, så kan du altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet opfordrer desuden danske rejsende til at tilmelde sig Facebook-gruppen ”Danskere Globalt – Sammen Mod Corona”, hvor rejsende kan kommunikere med hinanden og få kontakt til udenlandsdanskere i det pågældende land.

Skal jeg evakueres?

Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder i dialog med dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.
 
Udenrigsministeriet iværksætter kun evakueringer i helt ekstraordinære situationer, hvor ingen andre løsninger er mulige. Det er ikke den situation, vi står i.
 
Udenrigsministeriet arbejder sammen med rejsearrangørerne og flyselskaberne på at organisere transport hjem til Danmark.
 
Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifterne til borgeres hjemrejsebilletter til Danmark. Får man mulighed for at komme med et fly hjem, skal man i alle tilfælde selv betale. Den enkelte rejsende kan derudover kontakte sit rejse-, fly- eller forsikringsselskab om evt. spørgsmål om mulig refusion af udgifter.
 
Udenrigsministeriet opfordrer alle strandede danskere til at holde sig opdaterede om situationen hos den danske ambassade i det pågældende land, og til at tilmelde sig Facebook-gruppen ”Danskere Globalt – Sammen Mod Corona”

Hvis man som dansker i udlandet der ønsker at vende hjem selv får mulighed for en kommerciel flyrejse hjem, er det Udenrigsministeriets klare anbefaling, at man benytter denne.

Hvad gør jeg, hvis mit visum er ved udløbe?

Hvis du opholder dig i et land og du ikke har mulighed for at rejse ud før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land.

Hvis du har behov herfor, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Anvises du personligt af lokale myndigheder til at gå i karantæne, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du skal i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Du kan finde en oversigt over danske ambassader herDu bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udenlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedes om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvis du er i udlandet og mistænker, at du er smittet med COVID-19, eller ved du er smittet med COVID-19

Mistænker du, at du er smittet eller er du smittet, bør du – hvis du ikke allerede har gjort det – hurtigt at tage kontakt til din rejseforsikring. Det er også altid vigtigt at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside og kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko, kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande, er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil epidemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med corona på et hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19 smitte eller symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt.

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring/egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.


Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet coronavirus må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse til Danmark

Kan jeg rejse ind i Danmark?

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, henhører ikke under Udenrigsministeriet men under Politiet. Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark kan kontaktes på: +45 7020 6044 på hverdage mellem 08:00 og 16:00 og i weekender og helligdage mellem 09:00 og 14:00.

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner hjemmesiden coronasmitte.dk.

Jeg opholder mig i udlandet og skal flyve hjem til Danmark. Kan jeg risikere at blive afvist i lufthavnen?

Ved afrejse fra opholdslandet kan luftfartsselskabet ikke med henvisning til de midlertidige danske indrejserestriktioner afvise at tage dig med på en afgang til Danmark, hvor du har billet, hvis du er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark.

I visse tilfælde kan du blive bedt om at dokumentere, at du kan komme ind i Danmark.

Er du ikke dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, skal du kunne dokumentere et anerkendelsesværdigt formål for indrejsen i Danmark. Kan du ikke det, vil du i den danske lufthavn blive nægtet videre indrejse i Danmark.

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner på hjemmesiden coronasmitte.dk.

Kan EU's indrejserestriktioner forhindre mig eller min familie i at indrejse i Danmark?

EU's anbefalede indrejserestriktioner gælder ikke indrejse i EU som led i hjemrejse for unionsborgere eller statsborgere fra de Schengen-associerede lande (Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz), deres familiemedlemmer eller personer som bor i EU i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning. 

Indrejserestriktionerne gælder heller ikke for rejsende i transit som led i hjemrejse.

Hvis du indrejser i et andet land (herunder også EU- og Schengenlande) på vej til Danmark, anbefaler vi fortsat, at du holder dig opdateret om mulige indrejserestriktioner, f.eks. via myndighedshjemmesider i det pågældende land.

Transit gennem Tyskland og andre europæiske lande

Personer, der lander i en europæisk lufthavn med henblik på videre rejse til Danmark via land, bør konsultere hjemmesiden for den Danske ambassade i det pågældende land samt landets relevante myndighedshjemmesider. Find hjemmesiderne for de danske ambassader her.

For spørgsmål specifikt vedrørende de tyske myndigheders tiltag i lyset af situationen henvises til den tyske forbundsregerings liste over spørgsmål og svar, som findes her.
Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette ifm. Indrejse f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret, såfremt du ikke har anden form for dokumentation. 

Kan personer med et Working Holiday visa (arbejdsferieordningen) indrejse i Danmark?

Udlændinge, der allerede har fået en opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, vil fortsat som udgangspunkt kunne indrejse i Danmark. Vi anbefaler, at du kontakter Politiets Hotline for vurdering af, om du kan indrejse på dit Working Holiday visum her: 7020 6044

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen her.

Hvordan skal man forholde sig, når man kommer hjem til Danmark?

Kommer du hjem fra privat rejse i udlandet opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der indrejser i Danmark.

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på COVID-19.

Efter hjemkomst bør man nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning i samfundet.

Hvis man rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på under 750.000 i de omfattede lande, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, så behøver man dog ikke at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Læs også Sundhedsstyrelsens råd og søg mere information på www.coronasmitte.dk

Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner, kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde samt en konkret og individuel vurdering af, om den pågældende kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

Betaler Udenrigsministeriet for min hjemrejse, hvis jeg ikke kan komme hjem som planlagt på grund af corona-smitten?

Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejse til Danmark. Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab.

UM's rejsevejledninger

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Færøerne. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

Flytrafik til og fra Færøerne er fortsat stærkt begrænset med kun tre ugentlige afgange, alle mod København. Alle indrejsende til Færøerne skal i 14 dages hjemmekarantæne.

De færøske myndigheder har den 13. maj meldt ud, at de på nuværende tidspunkt ikke ønsker turister til Færøerne. I første omgang frem til den 30. juni.

Der henvises til de færøske sundhedsmyndigheder – for information og viden om coronavirus ift. Færøerne.

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Grønland. 

Naalakkersuisut - det grønlandsske landsstyre – har oplyst, at al almindelig passagertransport ti og fra Grønland er indstillet, foreløbigt frem til den 1. juni 2020. 

Der kan ansøges om rejse til og fra Grønland her.

Der henvises til Landslægeembedet - www.nun.gl – som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Hvis du har spørgsmål angående suspension af al passagertransport til og fra Grønland kan du kontakt følgende e-mail: corona@nanoq.gl eller telefon: + 299 80 11 00.

Det bemærkes, at der for danske statsborger bosiddende i Grønland, som er strandet i udlandet, gælder samme retningslinjer som for andre danske statsborgere; det anbefales at tilmelde sig "danskerlisten" og kontakte Udenrigsministeriets borgerservice, bbb@um.dk eller tlf.: +45 33 92 11 12

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

Vi har ekstraordinært travlt i øjeblikket med mange henvendelser. Vi har i den seneste tid gennemført mange opdateringer af rejsevejledningerne til alle lande. Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Da Udenrigsministeriet fastfrøs rejsevejledningerne var nogen områder røde. De er nu blevet orange, hvad betyder det?

Da Udenrigsministeriet fastfrøs rejsevejledningerne den 17. marts, var der en række corona-relaterede risikoområder, som var røde i rejsevejledningerne. Her gjaldt nogle særlige anbefalinger f.eks. til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Denne anbefaling er i dag udbredt til alle lande, som er orange.  

Danskere bosat i udlandet

Hvad er jeres bedste råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet?

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres som udgangspunkt til at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Man kan også være på længerevarende ophold men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende. Danskere, der er på længerevarende ophold i udlandet, men som ikke er fastboende, bør i udgangspunktet selv vurdere om de i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, man selv træffer. Man bør i den situation overveje faktorer som bl.a. hvor længe opholdet forventes at vare, alder og helbred hos personen på det længerevarende ophold, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag der hæmmer bevægelsesmuligheder (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Man bør derudover følge den lokale situation tæt og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Tilmeld dig Danskerlisten, det giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Tilmeld dig her.

Udenrigsministeriet opfordrer desuden danske rejsende og udenlandsdanskere til at tilmelde sig Facebook-gruppen ”Danskere Globalt – Sammen Mod Corona”, hvor rejsende kan kommunikere med hinanden og få kontakt til udenlandsdanskere i det pågældende land.

Visum og visumansøgning

Kan personer med et gyldigt visum indrejse i Danmark?

Personer med et gyldigt visum kan kun indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, henhører ikke under Udenrigsministeriet men under Politiet. Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark kan kontaktes på: +45 7020 6044 på hverdage mellem 08:00 og 16:00 og i weekender og helligdage mellem 09:00 og 14:00.

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner på hjemmesiden coronasmitte.dk.

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS). I hastesager, hvor ansøger skal indrejse inden d. 31. august 2020 og har et anerkendelsesværdigt formål (Se spørgsmålet ”kan jeg rejse ind i Danmark” ), vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade for mulighed for at indlevere. Visumansøgninger til erhvervsrejser kan indleveres 6 måneder før den planlagte rejse.

Vil visumgebyret blive refunderet, hvis en ansøger ønsker at trække visumansøgningen tilbage?

Ansøgere, der har søgt om et visum til Danmark og endnu ikke modtaget en afgørelse kan trække ansøgningen om visum tilbage. Normalt vil visumgebyret kun blive refunderet, hvis ambassaden ikke er begyndt på sagsbehandlingen. I lyset af indrejserestriktionerne er det blevet besluttet at lave en undtagelse til denne regel. Fra mandag den 16. marts 2020 vil det derfor være muligt for ansøgere, der ønsker at trække deres visumansøgning tilbage at få refunderet visumgebyret uanset om sagsbehandlingen er påbegyndt, hvis ansøgningen om visum er indgivet før 14. marts 2020.

Personer der allerede er i besiddelse af et gyldigt visum kan ikke få refunderet deres visumgebyr, selvom indrejserestriktionerne forhindrer personen i at indrejse i Danmark.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyret som ved den tidligere visumansøgning.

 

 

Forlængelse af kort ophold (visum) i Danmark?

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge om en forlængelse af kort opholdsvisum i Danmark. Det skyldes, at Udlændingestyrelsens Borgerservice er lukket for personlig betjening. Hvis det ikke har været muligt for dig at udrejse i tide på grund af den verdensomspændende coronavirus (COVID-19), vil politiet i lufthavnen ved din udrejse af Danmark udsætte din udrejsefrist med 60 dage. Læs mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Det er stadig muligt at kontakte Udlændingestyrelsen.

Ift. forlængelse af opholdstilladelser håndteret af Udlændingestyrelsen (sager om familiesammenføring, opholdstilladelser for religiøse arbejdstagere og opholdstilladelser baseret på tidligere dansk statsborgerskab, dansk arv eller tilknytning til dansk minoritet), kan du finde information på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Ift. forlængelse af opholdstilladelser håndteret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (sager med arbejdstilladelser, arbejdsferier og ophold under EU-forordninger osv.), besøg venligst denne hjemmeside.


Andet

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om betydningen af coronavirus for min virksomhed?

Har du spørgsmål til erhvervsrejser i udlandet, kan du læse vores rejseråd til erhvervsrejser her.

Har du markedsspecifikke spørgsmål om erhvervsforhold i enkeltlande, kan du kontakte den relevante danske ambassade i det pågældende land. Du kan finde kontaktinformation til ambassaderne her.

Har du andre spørgsmål til, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/COVID-19, henvises der til vejledning på Virksomhedsguiden og Erhvervsstyrelsens hotline på +45 72 20 00 34. Åbningstiden er dagligt mellem 8.30 – 16.00 (fredag dog 9.00 – 15.00).

Har du spørgsmål til COVID-19-relaterede udfordringer ift. din eksportvirksomhed, samarbejde med Trade Council, herunder erhvervsfremstød kan du henvende dig og læse mere på eksporthjælp.nu.

Kan jeg fortsat sende medarbejdere til udlandet i forbindelse med min virksomheds aktiviteter?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Der er udsendt nye retningslinjer den 25. maj [læs mere her], så virksomhederne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kan foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Retningslinjerne indeholder følgende hovedelementer:
1. Hver virksomhed skal vurdere, hvad der er nødvendige rejser. Alt der kan udskydes, bør fortsat udskydes eller afholdes virtuelt.
2. Nye rejseråd til erhvervsrejser, der giver råd, om hvordan man mindsker risikoen for at erhvervsrejsende bliver smittet eller risikerer at sprede COVID-19-smitte. Virsomheder og medarbejdere opfordres til at følge disse rejseråd.
3. Et tilbud om COVID-19-test til alle, der kommer hjem til Danmark efter erhvervsrejse. Såfremt testen er negativ, anbefaler vi ikke, at man bliver hjemme i 14 dage.
4. Der vil blive iværksat en ekstra kommunikationsindsats over for tilrejsende erhvervsrejsende, så de med en ansvarlig adfærd bidrager til at minimere smittespredning.
5. Hvis man skal foretage en erhvervsrejse til et land, hvor dokumentation for en negativ COVID-19 test er en betingelse for indrejse, kan man få taget en COVID19-test og få et certifikat på testen.

Læs mere i retningslinjerne, rejseråd for erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser. Læs rejserådene her.

Kan jeg rejse gennem Sverige til eller fra Bornholm?

Hvis du som dansker rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, vil du ikke blive afvist ved den danske grænse. Heller ikke selvom du fx er bosiddende i København, men rejser via Ystad til Bornholm for at tage til dit sommerhus e. lign. Det samme gælder for danskere bosiddende på Bornholm, der rejser i den modsatte retning.

Som almindelig rejsende, der krydser grænsen mellem Danmark og Sverige, må du forvente markant forlænget rejsetid, så længe grænsekontrollen står på.

Hvis du udelukkende rejser gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, er du ikke omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige, hvori alle ikke-nødvendige rejser til Sverige frarådes, ligesom du ikke er omfattet af opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter en privat rejse i udlandet.

Læs Sundhedsstyrelsens råd vedrørende coronavirus/COVID-19. Hold dig desuden opdateret om myndighedernes tiltag på www.coronasmitte.dk.

Kan polske statsborgere gennemrejse/transitere gennem Tyskland til og fra Polen?

De tyske myndigheder oplyser, at polske statsborgere kan transitere igennem Tyskland til Danmark og Polen for at arbejde. Det vil være nødvendigt at kunne dokumentere ansættelse på normal vis. 

Polske statsborgere kan indrejse i Danmark fra Tyskland, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse. Du kan se en liste over eksempler herfor på Politiets hjemmeside angående coronasmitte.

For spørgsmål specifikt vedrørende de tyske myndigheders tiltag i lyset af situationen henvises til den tyske forbundsregerings liste over spørgsmål og svar, som findes på det tyske udenrigsministeriums hjemmeside.

Hvordan behandler udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Udenrigsministeriet offentliggør eller videregiver ikke persondata til eksterne parter, som alene er registreret på Danskerlisten.

For borgere, der befinder sig i et kriseområde og potentielt ønsker Udenrigsministeriets assistance til hjemrejse, indhenter Udenrigsministeriet den supplerende persondata, som er nødvendig for at assistere borgeren, til Udenrigsministeriets krisedatabase. Det vil typisk være persondata som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, nationalitet, pasnummer, udstedelses- og udløbsdato for pas, evt. rejseforsikring, opholdssted i kriseområdet, dansk adresse og hvorvidt borgeren rejser alene eller i en gruppe.

Persondata indhentes som udgangspunkt fra borgeren selv, men i nogle tilfælde modtager Udenrigsministeriet i stedet oplysningerne fra pårørende. Hvor Udenrigsministeriet finder det nødvendigt, bliver der gennemført søgninger i Udenrigsministeriets systemer efter manglende persondata eller for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Borgeren modtager en underretning fra Udenrigsministeriet om indsamlingen af personoplysninger til Udenrigsministeriets krisedatabase. Efter omstændighederne deler Udenrigsministeriet oplysningerne fra krisedatabasen for at facilitere hjemrejsen. Det gør sig navnlig gældende, når borgeren f.eks. skal anvises en plads på et særfly. I så fald deles de relevante oplysninger med danske og udenlandske myndighed samt transportøren.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar