Spring til indhold

Australien

Vi anbefaler, at du kontakter Australiens ambassade og spørger, hvad de aktuelle regler er for ind- og udrejse. Det er dit ansvar at overholde reglerne.

__________________________________________________________________________________

OBS! CORONAVIRUS/COVID-19. MULIGE INDREJSERESTRIKTIONER I ANDRE LANDE.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne om pas- og visumreglerne kan være ændret på grund af at landet har indrejserestriktioner som følge af coronavirus/Covid-19. Det kan f.eks. i form af indrejseforbud eller krav om visum for danske statsborgere.

Skal du rejse, råder vi dig derfor til at kontakte landets ambassade i Danmark, som vil kunne svare på, om der er rejserestriktioner for danskere på grund af coronavirus/Covid-19. Se kontaktoplysninger til de udenlandske ambassader i Danmark.

Du kan også finde nyttig information om rejserestriktioner, karantæneregler m.m. for danskere på de danske ambassader i udlandets hjemmesider.

________________________________________________________________________________________________

Myndighederne i Australien har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres ind- og udrejse.

  • Visse typer visum kan du søge online bl.a. til turist- og forretningsbesøg. Du bør tage et print af den e-mail, som indeholder oplysninger om det udstedte visum, med på rejsen. Bemærk at dit visum er knyttet til det pasnummer, du har oplyst i forbindelse med ansøgningen.
  • Transit uden visum er muligt under visse betingelser.
  • Forlængede danske pas anerkendes til indrejse og udrejse.
  • Danske provisoriske pas (nødpas) anerkendes til indrejse og udrejse. Det er dog et krav, at passet er knyttet til et visum i det australske visumsystem. Derfor skal du kontakte de australske myndigheder, hvis du har fået udstedt et nødpas under opholdet.
  • EU-nødpas anerkendes til indrejse og udrejse efter samme regler som for danske nødpas.
  • Pas skal være gyldige under opholdet i Australien. Luftfartsselskaber og lande, som du måtte passere i transit på vejen til eller fra Australien, kan have andre krav, fx at passet er gyldigt 6 måneder ud over transitopholdet.

Redigeret: 15. maj 2019

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.