Spring til indhold

Belize

Myndighederne i Belize har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

__________________________________________________________________________________

OBS! CORONAVIRUS/COVID-19. MULIGE INDREJSERESTRIKTIONER I ANDRE LANDE.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne om pas- og visumreglerne kan være ændret på grund af at landet har indrejserestriktioner som følge af coronavirus/Covid-19. Det kan f.eks. i form af indrejseforbud eller krav om visum for danske statsborgere.

Skal du rejse, råder vi dig derfor til at kontakte landets ambassade i Danmark, som vil kunne svare på, om der er rejserestriktioner for danskere på grund af coronavirus/Covid-19. Se kontaktoplysninger til de udenlandske ambassader i Danmark.

Du kan også finde nyttig information om rejserestriktioner, karantæneregler m.m. for danskere på de danske ambassader i udlandets hjemmesider.

_______________________________________________________________________________________

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakte Belizes ambassade for at få bekræftet nedenstående.

  • Visumfrit ophold i maksimalt 30 dage.
  • Opholdet kan søges forlænget lokalt med 30 dage ad gangen indtil et samlet ophold på maksimalt et år.
  • Du kan blive bedt om at vise returbillet eller billet til videre rejse, og dokumentere at du har fornødne midler til at forsørge dig selv under opholdet i Belize.
  • Ordinære pas skal være gyldige mindst 3 måneder ud over opholdet.
  • Danske forlængede pas anerkendes til ind- og udrejse *.
  • Danske provisoriske pas (nødpas) anerkendes til ind- og udrejse *.
  • EU-nødpas anerkendes til ind- og udrejse *.
  • *: Forlængede pas og nødpas skal være gyldige i mindst 6 måneder ud over opholdet.
  • Der er særlige regler for indrejse med mindreårige børn, der ikke ledsages af forældre eller værge. Kontakt Belizes nærmeste ambassade for at få flere oplysninger.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte myndighederne i Belize for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Opdateret: 06-06-2018.

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.