Spring til indhold

Cambodia

De cambodianske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan kontakte den cambodianske ambassade for at få bekræftet nedenstående.

  • Visumpligt. Visum til maksimalt 30 dages ophold kan søges on-line på www.evisa.gov.kh, med mindre man har et provisorisk pas eller nødpas. Visum kan alternativt opnås ved ankomst (medbring pasfoto).
  • Forlængede danske pas anerkendes.
  • Provisoriske danske pas anerkendes.
  • EU-nødpas anerkendes. Hvis du får brug for et EU-nødpas, kan du kontakte den svenske ambassade i Phnom Penh. Har du fået udstedt et EU-nødpas som erstatning for et mistet dansk pas i Cambodia, skal det stemples af immigrationsmyndighederne inden du rejser. Der er eksempler på, at det kan tage op til 2 uger fra du ansøger om passet til du har fået immigrationsmyndighedernes stempel. Du bør også kontakte flyselskabet du rejser med, for at sikre, at de vil acceptere dit EU-nødpas som rejsedokument.
  • Gyldigheden af pas skal være mindst 6 måneder ud over opholdets varighed, og der skal være mindst én blank side til visum.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den cambodianske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 08-03-2019.

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.