Spring til indhold

Colombia

Vi anbefaler, at du kontakter Colombias ambassade og spørger, hvad de aktuelle regler er for ind- og udrejse. Det er dit eget ansvar at overholde reglerne.

___________________________________________________________________________________________________

OBS! CORONAVIRUS/COVID-19. MULIGE INDREJSERESTRIKTIONER I ANDRE LANDE.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne om pas- og visumreglerne kan være ændret på grund af at landet har indrejserestriktioner som følge af coronavirus/Covid-19. Det kan f.eks. i form af indrejseforbud eller krav om visum for danske statsborgere.

Skal du rejse, råder vi dig derfor til at kontakte landets ambassade i Danmark, som vil kunne svare på, om der er rejserestriktioner for danskere på grund af coronavirus/Covid-19. Se kontaktoplysninger til de udenlandske ambassader i Danmark.

Du kan også finde nyttig information om rejserestriktioner, karantæneregler m.m. for danskere på de danske ambassader i udlandets hjemmesider.

________________________________________________________________________________________________________

 

Vi har fået oplyst, at følgende regler gælder for danskeres ind- og udrejse:

 • Visumfrit ophold i maksimalt 90 dage.
 • Dit pas skal være gyldigt under hele opholdet.
 • Du kan blive afvist, hvis du ikke kan vise billet til returrejse eller videre rejse.
 • Forlængede danske pas anerkendes til ind- og udrejse.
 • Danske provisoriske pas (nødpas) anerkendes kun til udrejse. Ved udrejse skal du have et stempel fra de colombianske immigrationsmyndigheder.
 • EU-nødpas anerkendes kun til udrejse. Ved udrejse kræves et stempel fra immigrationsmyndighederne i Colombia.
 • Nødpas kan i nødsituationer benyttes til indrejse, og det vil kræve, du har en forudgående aftale med immigrationsmyndighederne i Colombia.
 • Er du dansk statsborger og adopteret fra Colombia, bør du inden en rejse til Colombia kontakte Colombias ambassade. Colombia vil stadig opfatte dig som colombiansk statsborger, hvis du ikke kan dokumentere, at statsborgerskabet er ophævet. I så fald skal du bruge dit Colombianske pas for at rejse til Colombia. Bed ambassaden om yderligere oplysninger og hjælp.
 • Børn under 18 år, der er statsborgere eller har fast ophold i Colombia og rejser ud af landet med kun én af forældrene, med andre end forældrene eller alene, bør altid medbringe følgende (se også Udenrigsministeriets råd om børn og unges rejse):
  • Barnets personattest eller fødselsattest
  • Dokumentation for ene-forældremyndighed eller skriftligt samtykke fra den eller de fraværende forældre.
  • Dokumenterne skal være legaliseret i Udenrigsministeriet.

Opdateret den 18. april 2019.

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.