Spring til indhold

Myanmar

Vi anbefaler, at du kontakter Myanmars myndigheder og spørger, hvad de aktuelle regler er for ind- og udrejse. Det er dit eget ansvar at overholde reglerne.

___________________________________________________________________________________________________

OBS! CORONAVIRUS/COVID-19. MULIGE INDREJSERESTRIKTIONER I ANDRE LANDE.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne om pas- og visumreglerne kan være ændret på grund af at landet har indrejserestriktioner som følge af coronavirus/Covid-19. Det kan f.eks. i form af indrejseforbud eller krav om visum for danske statsborgere.

Skal du rejse, råder vi dig derfor til at kontakte landets ambassade i Danmark, som vil kunne svare på, om der er rejserestriktioner for danskere på grund af coronavirus/Covid-19. Se kontaktoplysninger til de udenlandske ambassader i Danmark.

Du kan også finde nyttig information om rejserestriktioner, karantæneregler m.m. for danskere på de danske ambassader i udlandets hjemmesider.

_______________________________________________________________________________________________________

Vi har fået oplyst, at følgende regler gælder:

  • Visumpligt.
  • E-visum til turist- og forretningsbesøg kan søges på http://evisa.moip.gov.mm. Indrejse på e-visum vil kun være mulig udvalgte steder i landet, fx via Yangon International Airport (fremgår af ansøgningsproceduren). Visum kan stadig søges på Myanmars ambassader; sagsbehandlingen vil her tage længere tid.
  • Besøgets varighed må maksimalt være 28 dage for turistbesøg og 70 dage for forretningsbesøg. Besøg skal påbegyndes senest 90 dage efter visummet er udstedt.
  • 'Visa on arrival' kan søges i særlige tilfælde, hovedsagelig til forretningsbesøg. Indrejse er kun mulig via de internationale lufthavne i Yangon, Nay Pyi Taw og Mandalay. Yderligere vejledning kan findes her. Turister kan ikke få 'visa on arrival'.
  • Danske forlængede pas anerkendes til ind- og udrejse.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder udover datoen for indrejse.
  • Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes kun til udrejse. Der kræves udrejsestempel fra immigrationsmyndighederne.

Redigeret den 11. maj 2018

 

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.